972 - Je zult alleen voor Mij staan – met niemand naast je.
Vrijdag, 15 november 2013, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, door de Autoriteit van Mijn Vader, God de Allerhoogste, wil Ik al diegenen die lijden in Mijn Naam, ervan inlichten dat de tijd waarop De Waarschuwing zal plaatsvinden, dichtbij is.

Diegenen onder jullie, aan wie kennis gegeven werd over Mijn Grote Dag van Barmhartigheid, zullen de tekenen binnenkort zien. Jullie moeten jullie zonden voor Mij belijden, zodat jullie voldoende voorbereid zullen zijn op deze gebeurtenis die de wereld zal schokken.

Ik doe dit al snel, zodat Ik die mensen die de navelstreng doorgesneden hebben die hen met Mij verbindt, kan redden voordat het te laat is. Jullie moeten Mij vertrouwen en samenkomen  in gebed, zodat zielen in de duisternis niet omkomen voordat Ik hun vrijstelling verleen voor hun zonden. Kijk nu in jullie harten en zielen en zie deze zoals Ik jullie zie. Wat zien jullie? Zullen jullie in staat zijn om voor Mij te staan en te zeggen: "Jezus, ik doe alles wat U van mij verlangt om te leven zoals U dat van mij verlangt"?  Zullen jullie zeggen: "Jezus, ik beledig U, omdat ik het niet kan helpen, dus alstublieft, wees mijn ziel genadig"? Of zullen jullie zeggen: "Jezus, ik heb gezondigd, maar alleen omdat ik mezelf moet verdedigen."?

Jullie zullen alleen voor Mij staan – met niemand naast jullie. Ik zal jullie je ziel tonen. Jullie zullen er elke vlek op zien. Jullie zullen de zonde herbeleven en dan zal Ik jullie de tijd geven om Mij te vragen om jullie Mijn Barmhartigheid te betonen. Niet omdat jullie recht hebben op Mijn Barmhartigheid – maar alleen omdat Ik beslis om jullie deze Gave te verlenen.

Mijn Dag zal onverwacht aanbreken, door de tekenen die vooraf aan jullie getoond zullen worden. Ik heb drie jaren lang geprobeerd om jullie ogen te openen voor de Waarheid. Sommigen van jullie hebben ze geaccepteerd. Anderen hebben ze in Mijn gezicht teruggeworpen. Nu is het de tijd van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en alleen diegenen die hun hart voor Mij openen, en die Mij aanvaarden, zullen de gelegenheid krijgen om zichzelf te verlossen.

Wees dankbaar voor Mijn onvoorwaardelijke Liefde.

Jullie Jezus