971. Nooit eerder is hun geloof aan dergelijke test onderworpen geweest.
Donderdag, 14 november 2013, 12.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het Licht van God schijnt neer op al zijn kinderen, die in vereniging met Mij, Jezus Christus, zijn, op dit moment. Al die Christenen in de wereld die volgens Mijn Woord leven, die Mijn Lichaam eten en Mijn Bloed drinken, zullen een geestelijk lijden ondervinden als geen ander vanwege hun geloof in Mij. Ik verwijs naar alle Christenen die volgens de Waarheid leven, die zich gedragen zoals Ik ze heb geleerd en die Mijn Onderrichtingen Woord voor Woord volgen.

Al die Christenen, inbegrepen hen die nog nooit gehoord hebben van deze Boodschappen voor de wereld van Mijnentwege, zullen snel begrijpen hoe het is om in Mij en met Mij te leven. Nooit eerder is hun geloof aan dergelijke test onderworpen geweest en helaas, velen zullen niet in staat zijn om de druk te weerstaan waarmee ze zullen te maken krijgen, vanwege de haat die hun zal betoond worden. Zij zullen er alles aan doen om trouw te blijven aan de Heilige Evangeliën, maar door dit te doen, zullen ze verschrikkelijke haat aantrekken en leugenaars genoemd worden. Het zal niet lang meer duren voordat alle Christenen, die openlijk ongehoorzaam Mijn Woord zullen verkondigen, ervan beschuldigd zullen worden rechtsgezinde pestkoppen te zijn, terwijl de ware schuldigen diegenen zijn die beschimpingen  naar hun hoofd zullen slingeren.

Ik roep jullie allen op om te zwijgen en om nooit te reageren tegenover dwingelanden die proberen om jullie geloof en liefde voor Mij te vernietigen. Diegenen die vergif op jullie zullen spuwen en naar jullie zullen schreeuwen hebben jullie gebeden en vergeving nodig. Door te bidden voor zulke zielen, zullen jullie de invloed van Satan vernietigen en hij zal het moeilijk vinden om zijn woede op jullie te koelen.

Bid, bid, bid voor al diegenen die zullen gebruikt worden als pionnen in de bittere strijd om Mijn Kerk op aarde te ontmantelen. Gelieve dit Kruistochtgebed te bidden om aan religieuze vervolging te weerstaan.

Kruistocht Gebed (126) - Om aan religieuze vervolging te weerstaan.

“Lieve Jezus, help mij om elke vorm van vervolging in Uw Heilige Naam te weerstaan.

Help diegenen die in dwaling vallen, in de overtuiging dat zij getuigen van Uw Werk.

Open de ogen van allen die verleid kunnen worden om anderen te vernietigen door slechte handelingen, daden of gebaren.

Bescherm mij tegen de vijanden van God, die zullen opstaan om te proberen Uw Woord het zwijgen op te leggen en die proberen U te verbannen.

Help me om diegenen te vergeven die U verraden en geef me de Genade standvastig te blijven in mijn liefde voor U.

Help mij om de Waarheid, die U ons geleerd hebt te leven en voor altijd onder Uw bescherming te blijven. Amen.”

Ga, jullie allen die echt van Mij houden en volg alles wat Ik jullie geleerd heb. Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb verteld. Betoon nooit haat voor anderen. Bid in plaats daarvan voor wie jullie vervolgen. Vergeld haat met liefde want dat zal jullie wapen zijn tegen de macht van het kwaad.

Jullie Jezus