969 - De straffen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal getuige zijn van veel meer ecologische omwentelingen.
Dinsdag, 12 november 2013, 15:52 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing om te geloven dat God Zijn Gerechtigheid in de wereld niet zou uitoefenen in deze tijd. De straffen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal getuige zijn veel meer ecologische veranderingen aangezien de zuivering van de Aarde begint.

De voorbereidingen zijn nu aan de gang en al snel zullen de vijanden van God verwijderd en gestraft worden, want zij zullen zich nooit omkeren en om Mijn Barmhartigheid vragen. De  toorn van Mijn Vader is groot en wee diegenen die het Woord van God trotseren, want zij zullen geveld en vertrappeld worden, aangezien de definitieve reiniging van de Aarde zal botsen met de besmetting van de boze – allemaal op hetzelfde moment.

Wanneer jullie de natuurelementen hevig ziet reageren, zullen jullie weten dat de Hand van Gerechtigheid is neergevallen. De hoogmoed van de mens, zijn zelf-bezetenheid en zijn geloof in zijn eigen gebrekkige intelligentie in geestelijke zaken, hebben de uitstorting over het menselijk ras meegebracht van het vuur van de vier schalen over de vier hoeken van de Aarde.

Jullie hebben de waarschuwingen genegeerd en zo isde strijd om de zonde te vernietigen goed en wel ontbrandt.

Jezus Christus

Mensenzoon