968 - Moeder van Verlossing: Alleen door verzoening met God is er Verlossing voor jullie.
Zondag, 10 november 2013, 15:20 u.

Mijn lieve kind, mijn rol als moeder van Verlossing is om jullie te herinneren aan alles wat ik jullie heb verteld door de eeuwen heen. Elkaar liefhebben zoals mijn Zoon van jullie houdt. Toon compassie voor iedereen en vooral voor diegenen die jullie vervolgen. Luister naar wat ik geopenbaard heb aan de zieners van La Salette en Fatima en bestudeer ze in groot detail. Heel weinig van wat ik onderrichtte werd door jullie uitgevoerd. Mijn waarschuwingen werden afgescheept en de gevolgen van het negeren van wat jullie werd gegeven zullen nu werkelijkheid worden.

Wanneer de Hemel boodschappen aan de mensheid onthult, is het zoals met communicatie  naar een groot stenen fort. Sommige van mijn openbaringen sijpelden door en werden gevolgd. Vele werden simpelweg genegeerd door mensen met weinig vertrouwen, en het fort werd ondoordringbaar voor de tussenkomst vanuit de Hemel, aan jullie gegeven om jullie geloof te verhogen en om jullie veilig te houden in Gods Armen.

Mijn rol als Medeverlosseres betekent dat mijn kracht tegen de duivel versterkt werd, op een manier die mij nooit tevoren door God verleend werd. Dus nu is de tijd daar waarin alle toewijding aan mij behoedzaam door de vijanden van mijn Zoon zal worden verdreven. Wanneer de verering voor mij wordt opgejaagd en wanneer het verzoek om landen te beschermen tegen het communisme wordt verdraaid, dan zullen mijn wensen niet uitgevoerd zijn. Ik zal vanaf nu een zeldzaamheid zijn in het officiële beschermheerschap dat mij, de Moeder van God, normaal wordt aangeboden in de kerken van mijn Zoon op Aarde. Mijn kracht tegen het beest zal worden vernietigd door het verwijderen van mijn imago, mijn Heilige Rozenkrans en andere devoties tot mij vanwege  veel Katholieke Kerken.

Dan zullen de tempels van God alle sporen van mijn Zoon, Jezus Christus, verwijderen, als voorbereiding op het beest, dat zal komen en zitten op de troon in de hoogste tempel van God. Vervolgens zal de ware betekenis van de verzoening met Jezus Christus worden aangepast wanneer zij zullen zeggen dat het niet langer nodig is om God te vragen om jullie te vergeven voor je zonden, indien jullie een goed leven leiden. Mensen zullen beginnen te geloven in hun eigen opvattingen met betrekking tot wat hen goed maakt in de Ogen van God. Maar jullie mogen nooit vergeten dat verlossing, een Gave aan elke zondaar in de wereld, nooit door hen kan bekomen worden, tenzij zij God vragen om hen eerst te vergeven. Dat is de kern van het Verbond, dat voor het menselijke ras werd verworven door de dood van mijn Zoon aan het Kruis. Jezus Christus won voor de wereld de verlossing van zonde en de Gave van Eeuwig Leven. Om deze Gave te ontvangen moeten jullie God om vergeving vragen voor jullie zonden.

Alleen door verzoening met God is er Verlossing voor jullie.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing