967 – God de Vader – Geen enkele wetenschappelijke verklaring zal enige zin hebben wanneer men twee zonnen ziet
Zondag 10 november 2013, 15.00 u.

Mijn liefste dochter, het is Mijn Wens om al Mijn kinderen zeer binnenkort te verzamelen om getuige te zijn van Mijn Belofte. Mijn Grote Gave zal in het midden van de verschrikkelijke geestelijke vervolging komen, wanneer al wat Ik Ben ontkend zal worden. Nieuwe goden, die geen van alle bestaan, zullen worden gepresenteerd aan de wereld. Bedekt met een schitterende façade, zullen zij worden ontworpen om alle geloof in Mijn Bestaan te stoppen. Heel deze ketterij zal het Licht van God blussen.

Weldra zullen de sterren niet langer met hun grote intensiteit schijnen. Weldra zullen nieuwe, onverwachte tekens, die alle menselijke begrip van wetenschap zullen trotseren, door Mij aan een ongelovige wereld getoond worden, als het begin van Mijn Tussenkomst onthuld wordt. Geen enkele wetenschappelijke verklaring zal enige zin hebben wanneer men twee zonnen ziet. Geen enkele definitie zal zinvol zijn door de beperkte kennis van de mens. Nochtans zullen zij zich elk teken toe-eigenen, gegeven vanuit de Hemel aan de wereld, en beweren dat ander menselijk leven in het heelal bestaat.

Ik Ben de Schepper van alle leven. Ik schiep de mens. Ik schiep de wereld. Ontken dat nooit, want als jullie dat doen zullen jullie een valse leer navolgen. Elke tussenkomst van de Hemel – en er zullen er vele zijn – zal weggeredeneerd worden. Wanneer jullie deze tekenen zien, weet dat de Dag van de Tweede Komst dichtbij is.

Ik vraag jullie, lieve kinderen, om Mij nooit te ontkennen noch Mijn Belofte om aan de wereld de uiteindelijke vrede en verzoening te brengen, die van jullie is als jullie ze op Mijn Voorwaarden aanvaarden en niet op die van jullie. Mijn Wil staat op het punt om eindelijk volbracht te worden. Om jullie voor te bereiden, zal Ik vele wonderen in de hemel, in het universum en het planetenstelsel aan de wereld presenteren. Wanneer jullie getuige zijn van deze gebeurtenissen, wil Ik dat jullie blij zijn, want dan zullen jullie weten dat Ik de terugkeer van Mijn Zoon aankondig om Zijn Belofte van eeuwig heil te voltooien.

Veeg de tranen uit jullie ogen. Ik weet hoe moeilijk jullie beproevingen zullen zijn. Ik verwijs naar al Mijn Kinderen, met inbegrip van gelovigen en niet-gelovigen, evenals diegenen die schuldig zijn aan verschrikkelijke zonden – niemand van jullie is uitgesloten. Wanneer jullie je verzoenen met Mijn Zoon, zullen jullie een deel van Hem worden en zullen jullie, voor altijd, met Hem heersen in het Paradijs.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste