966 Ė Velen zullen binnenkort beginnen hun kennis van de wetenschap te gebruiken om de Allerheiligste EvangeliŽn te beoordelen
Zaterdag, 9 november 2013, 11.48 u.

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen binnenkort beginnen hun kennis van de wetenschap te gebruiken om de Allerheiligste EvangeliŽn te beoordelen. In plaats van de Waarheid van Mijn Woord te verklaren, die afkomstig is van de Wijsheid van God, zullen ze beginnen met ze te verdraaien om er een moderner imago aan te geven.

Al Mijn Woorden die in het Heilig Evangelie staan, zullen anders geÔnterpreteerd worden. Ze zullen zeggen dat Mijn Woord iets nieuws betekent, wat meer toepasselijk  zal zijn in de wereld vandaag. Ze zullen proberen om voorbeelden te geven over hoe Ik jullie zou onderrichten, indien Ik op dit moment op Aarde zou wandelen. Weg zal de eenvoud zijn van het Woord van God, dat er voor iedereen is. Diegenen die intelligent, goed op de hoogte en trots zijn op de vooruitgang van de mens in de wereld van de wetenschap, zullen dan beginnen met beledigende uitspraken te doen.

De Kerk zal zogenaamde nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omarmen, die wat er in de Bijbel staat in diskrediet zullen brengen. Zij zullen onthullen dat wat ze zeggen nieuwe bewijzen zijn, die twijfel doet rijzen over de manier waarop de wereld geschapen werd. Zij zullen dan zeggen dat veel van wat er in de Bijbel staat gewoon metaforen zijn, ontworpen om vrede onder de mensen te creŽren. Zij zullen de boodschap van het humanisme, liefde voor elkaar, gebruiken in bewoordingen van jullie vermogen om zorg te dragen voor de armen, de ongeschoolden en de behoeftigen, als een vervanging voor de Waarheid die jullie in de EvangeliŽn gekregen hebben. Vervolgens zullen de valse nieuwe leerstellingen, die vergelijkbaar zullen lijken met de Waarheid, omarmd worden door priesters, en alleen diegenen die volhardend vasthouden aan Mijn Woord zullen de Waarheid levend houden.

Mijn geliefde volgelingen, als jullie vinden dat heel weinig mensen nog naar de Waarheid Ė het Woord van God Ė zullen luisteren dan moeten jullie elkaar troosten. Jullie moeten diegenen in mijn kerken, die de ketterijen toejuichen die ingevoerd zullen worden, blijven herinneren aan de Waarheid want velen van hen zullen niets wijzer zijn. Zij zullen zo ver van Mij afdwalen, dat ze gemakkelijk dergelijke veranderingen zullen accepteren. Het zal voor mensen met weinig geloof veel gemakkelijker zijn om het woord te accepteren van diegenen  die hervormingen verlangen, dan om trouw te blijven aan het Woord van God.

De oproep voor de eerste veranderingen zal binnenkort worden gedaan. Met een zoetheid die zal kalmeren en met gepassioneerde praat over de noodzaak om op te komen als ťťn verenigde wereld Ė om liefde en verdraagzaamheid te tonen voor allen Ė zullen jullie in de grootste dwaling geleid worden. Velen zullen geschokt zijn over de snelheid waarmee Mijn Kerk de seculiere wereld zal lijken te omarmen. Velen zullen geboeid zijn door de manier waarop verschillende religies, heidenen en ketters, zullen dringen om tot deze nieuwe, liefdadige ene wereld kerk toe te treden. Zij zullen zeggen: "Eindelijk heeft een kerk die verdraagzaam is, de hand gereikt aan allen." Zij zullen zich niet langer schamen om ongehoorzaamheid te tonen tegenover God. In plaats daarvan zullen ze trots verkondigen dat hun ellendige zonden niet alleen aanvaardbaar zijn in de Ogen van God, maar dat ze helemaal niet langer geacht worden zonden te zijn. Dat zal overal grote vreugde scheppen.

Voor het eerst in de geschiedenis, zullen diegenen die Mijn Kerk in de dwaling leiden bemind en aanbeden worden en vrijwel geen kritiek zal tegen hen uitgebracht worden.

De grootste ketterij, niet meer gezien sinds Mijn dood aan het Kruis, zal nu Mijn Kerk op Aarde verslinden. Ze zullen Mijn Kerken vullen met beledigende heidense symbolen en Ik zal nergens te zien zijn. En terwijl ze de gebouwen vullen die ze maakten om Mij te aanbidden, zal Mijn Ware Kerk, bestaande uit diegenen die trouw blijven aan de Waarheid, de Enige Ware Tempel van God worden, want zij zullen de ontheiliging van Mijn Lichaam nooit  aanvaarden. Hun geloof zal hen in staat stellen de EvangeliŽn te verspreiden en de Vlam van de Heilige Geest brandend te houden.

Jullie Jezus