965 – Moeder van Verlossing – Wanneer een missie, die pretendeert het Woord van God te spreken, onwaar is, zal daartegen  geen haat getoond worden
Vrijdag 8 november 2013, 12.09 u.

Mijn lieve kinderen, als Gods geliefde kleintjes, mogen jullie nooit toestaan dat meningsverschillen omgezet worden in haat voor elkaar. De boze creëert verschrikkelijk lijden onder jullie door het verspreiden van zijn boze besmetting en vooral tegen Gods uitverkoren zieners en profeten.

Wanneer God aanwezig is in een missie, die door Hem op Aarde goedgekeurd wordt om zielen te redden, zal Satan ze altijd aanvallen. Jullie zullen Gods ware profeten kennen door de vervolging en de haat die hun betoond wordt. Jullie zullen hen kennen door de publieke afwijzing van hun missies en de goddeloze daden door anderen aan hen toegebracht.

Wanneer een missie, die pretendeert het Woord van God te spreken, onwaar is, zal daartegen  geen haat getoond worden, omdat Satan nooit publiekelijk diegenen die hij bedriegt zal aanvallen. Wanneer mijn Zoon Zichzelf bekend maakt, zal Hij altijd geschonden worden, aangezien de zonde van de mens hem scheidt van God. Toen mijn Zoon op de Aarde rondwandelde, schreeuwden ze tegen Hem, overal waar Hij. Zij vervloekten Hem en gooiden stenen naar Hem en naar al diegenen die Hem volgden. En terwijl zij verklaarden dat Hij een bedrieger was, bewierookten ze de vele valse profeten, die probeerden met Hem te concurreren. Hetzelfde zal gebeuren wanneer Hij Zijn laatste reis maakt om al diegenen te verzamelen die in Hem en met Hem blijven. Hij zal al diegenen verenigen die volgens Zijn Onderrichtingen leven en die trouwe en nederige dienaren blijven. Dan, met de hulp van Zijn Restkerk, zal Hij strijden tot het bittere einde om zoveel mogelijk zielen te redden, waaronder de zielen van al Zijn vijanden en al diegenen die weigeren Hem te accepteren.

Indien jullie van mijn Zoon houden, mogen jullie Hem nooit kwetsten door elkaar te haten. Mijn Zoon heeft jullie verteld dat jullie niet in vereniging met Hem kunnen blijven als er haat is in jullie hart is.

Bid, bid, bid dat jullie allen die van jezelf verklaren Christenen te zijn, het voorbeeld zullen volgen dat mijn Zoon gegeven heeft.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing