964 Ė Alle omwentelingen die jullie op het punt staan te zien, zullen getuigen van de Waarheid van de profetieŽn die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden in het Boek van de Openbaring
Donderdag 7 november 2013, 18.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor het nieuwe begin is dichtbij. Als de Grote Beproeving blijft gevoeld worden, zullen veel gebeurtenissen plaatsvinden.

De vijanden binnen Mijn Kerk zullen, zonder enig gevoel van schaamte, proberen te zeggen dat een nieuwe seculiere een-wereld kerk, die alle zondaars en alle godsdiensten verwelkomt, werd goedgekeurd door God. Wanneer die mensen de seculiere wereld in Mijn Kerk verwelkomen, zal zij niet langer de Waarheid volgen. Wanneer jullie echte volgeling van Mij zijn, zal jullie geloof in jullie daden en werken te zien zijn. Wanneer jullie van Mij zijn, zullen jullie trouw blijven aan het Woord van God. Wanneer jullie Mijn Woord in acht nemen, zijn jullie gehoorzaam aan alles wat Ik jullie geleerd heb. Wanneer jullie  niet van Mij zijn, zullen jullie je broeders en zusters vervloeken. Wanneer jullie niet van Mij zijn, zullen jullie diegenen die van Mij zijn haten. Wanneer jullie van mening zijn dat jullie eeuwig leven zullen hebben zonder het te verdienen, dan hebben jullie het heel erg mis.

Indien jullie zeggen dat zonde natuurlijk is en dat alleen een eerlijke en rechtvaardige God elke zonde zou vergeven, dan is dit waar. Maar als jullie van mening zijn dat het eeuwige leven jullie natuurlijke recht is en dat jullie je niet eerst moeten bekeren, dan zijn jullie de Waarheid aan het ontkennen. Ik hou van ieder van jullie. Ik zou nooit wreed, onaardig, hatelijk, beledigend zijn, of een van Gods kinderen pijn doen. Maar Ik zal nooit de deur naar Mijn Koninkrijk openen voor een zondaar, tenzij ze echt berouw tonen voor hun overtredingen. Wanneer Ik jullie naar verlossing leid, open Ik elke deur, zodat Ik jullie kan verwelkomen op de laatste dag. Vele deuren gaan nu open, maar weinigen treden binnen. Niet een van jullie zal Mijn Koninkrijk binnenkomen, tenzij jullie gehoorzamen aan Mijn Woord dat jullie gegeven werd in de Heilige EvangeliŽn. Jullie geloof moet zuiver zijn. Jullie liefde voor elkaar moet oprecht zijn en jullie gehoorzaamheid aan Mijn Woord zal voor jullie de Gave van het eeuwige leven winnen.

Velen die zichzelf Christenen noemen zijn ontrouw aan Mijn Kerk. Jullie ontvangen Mij in de Heilige Communie met zwartgeblakerde zielen. Jullie negeren Mijn Onderrichtingen en vergoelijken zonden die in jullie ogen onbelangrijk schijnen te zijn. Jullie verspreiden leugens over anderen met een kwade tong en jullie veroordelen velen in Mijn Heilige Naam. In de Heilige EvangeliŽn werd jullie de Waarheid gegeven, maar jullie praktiseren niet wat ze jullie leren. Mijn Liefde voor jullie betekent dat, terwijl velen van jullie de Redding niet zullen verdienen die Ik de wereld gaf door Mijn dood aan het Kruis, Ik jullie allen nog steeds de kans zal geven om de Waarheid te zien tijdens Mijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Ik voor jullie kom om jullie te helpen beslissen of jullie al dan niet Mijn Gave zullen accepteren.

Alle omwentelingen die jullie op het punt staan te zien zullen getuigen van de Waarheid van de profetieŽn die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden in het Boek der Openbaring. Wanneer jullie de Kerk een verbond met de seculiere wereld zien aangaan, zullen jullie weten dat de tijd gekomen is voor Mijn Missie om zielen over de hele wereld te verzamelen.

Jullie Jezus