963 - Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen
Dinsdag 5 november 2013, 11.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, God is reeds begonnen met de laatste voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de redding aan al Zijn kinderen wordt gebracht. Zo velen van jullie zijn zich niet bewust van wat de Tweede Komst precies betekent en daarom bereiden jullie jezelf niet voor. Velen van jullie geloven dat het pas binnen zeer lange tijd zal gebeuren. Dus alleen diegenen die echt voorbereid zijn, zullen klaar staan om Mij te begroeten, hun Bruidegom, gekleed en aan Mij voorgesteld zoals het betaamt. Anderen zullen in slaap, onvoorbereid en verward zijn. Sommigen zullen niet in Mij geloven, totdat Ik gezien word in elk deel van de wereld. Sommigen zullen sterven van de schok, maar de meesten zullen gevuld worden met vreugde en verwondering. Diegenen die zich lieten misleiden zullen vergeven worden indien ze Mij smeken om hen immuniteit te verlenen. Helaas, velen zullen Mijn Grote Barmhartigheid weigeren omdat hun harten in steen zullen veranderd zijn en niets hen zal openen.

De komende tijd zal vol grote onthullingen zijn en speciale Genaden zullen over jullie uitgestort worden. Ik doe dit om jullie sterker en sterker te maken, zodat jullie je ziel niet zullen verkopen in ruil voor wereldse verlokkingen. Steeds meer van jullie zullen dichter bij Mij komen en als Ik tot jullie ziel spreek, zullen jullie je in vrede voelen te midden van de verschrikking van de grote geloofsafval. Wanneer jullie getuige zijn van deze verschrikking,  zullen jullie beter uitgerust zijn om haar te weerstaan en anderen te helpen.

Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen, zelfs als jullie worden afgewezen door diegenen die niet beter weten. Toen Ik de Aarde bewandelde trokken de FarizeeŽn zovelen van Mij weg. Hetzelfde zal nu gebeuren. Velen van jullie zullen worden aangemoedigd om niet alleen Mijn huidige Oproep vanuit de Hemel, maar ook mijn Onderrichtingen te verwerpen. Mijn Onderrichtingen kunnen nooit veranderd worden, omdat ze de Waarheid zijn en alleen de Waarheid kan jullie redden.

Jullie Jezus