962 – De Toorn van Mijn Vader zal nog toenemen naarmate de minachting aanzwelt van Zijn ondankbare kinderen voor Zijn Almachtige Verbond
Maandag 4 november 2013, 16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen moeten de enorme omvang van de grote slag begrijpen, die plaatsvindt tussen Mijn geliefde Vader en de Boze. Zo weinig van jullie zouden ooit de intensiteit van deze grote strijd, die al is begonnen, kunnen begrijpen.

De engelen in de Hemel zijn het laatste gevecht begonnen om de vijanden van Mijn Vader op Aarde te vernietigen. Naarmate de strijd woedt zal hij overal zielen verzwelgen. In het bijzonder zal hij de zielen van diegenen verleiden die in duisternis zijn en die Mij niet echt kennen, om te vechten tegen diegenen wier namen in het Boek van de Levenden staan.  Degenen die Mij niet kennen, die niet in Mij geloven, die niet in Mijn Vader geloven en die niet geloven dat Satan bestaat, zullen vanop de zijlijn toekijken als de twee christelijke legers op Aarde botsen.  Deze twee partijen zullen behoren tot de Christelijke Kerken. Christenen aan beide zijden zullen de grootste vervolging lijden en zij zullen heen en weer geslingerd worden om hen aan te moedigen Mij in de steek te laten.

Onschuldige zielen zullen worden gekwetst door de haat die hun betoond wordt door Gods vijanden en Satan zal beide zijden gebruiken als pionnen in een met haat-gevulde agenda, wat zal resulteren in een vreselijke verwoesting op Aarde. De verwoesting zal worden veroorzaakt door de zonden van de mensen en hun verraad aan Mij. Hun verwerping van God, Mijn Vader, zal duidelijk zijn wanneer zij besluiten om de Wetten te veranderen die door Zijn gebod werden vastgelegd, zodat ze deze aanvaardbaar kunnen maken in hun zondige levens. Weet dat dit zal uitmonden in een vreselijke straf.

De Toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate de minachting aanzwelt van Zijn ondankbare kinderen voor Zijn Almachtige Verbond. Diegenen die zich voorbereiden op Mijn wederkomst zullen in een soort gevangenis opgesloten zitten, wanneer ze zullen worden gedwongen om leugens te slikken. Indien zij zouden weigeren om de ketterijen te aanvaarden, die ze daartoe gedwongen zullen moeten slikken, dan zullen ze uit hun kerken verjaagd worden. Mijn Woord zal snel vergeten zijn. Alles waarvoor Ik jullie waarschuwde, zal precies gebeuren zoals Ik jullie verteld heb. Diegenen die blind zijn voor de Waarheid verkiezen liever in leugens leven, want het zal makkelijker zijn om leugens te aanvaarden, omdat die zeer aantrekkelijk zullen zijn in de wijze waarop zij aan hen zullen voorgesteld  worden.

Ketterij zal aan de massa's worden voorgelegd als onderdeel van een nieuwe grondwet in Mijn Kerk, die niets met Mij te maken heeft. Allen zullen schreeuwen om die te aanvaarden, want ze bleven niet oplettend voor de tijden waarvoor ze werden gewaarschuwd, met betrekking tot de aanloop naar de Grote Dag. Nu moeten jullie je voorbereiden op deze Dag. Jullie moeten weglopen wanneer Mijn Godheid wordt uitgedaagd, zoals dat op vele manieren zal gebeuren binnen Mijn Kerk op Aarde. Sluit jullie aan bij mijn vijanden en jullie zullen niet winnen. Negeer ze. Bid voor hun zielen en bereid jullie eigen ziel voor, want spoedig zal het allemaal voorbij zijn.

Jullie Jezus