961 – Ik geef niemand de autoriteit om een ander te beoordelen, om kwaad van iemand te spreken of laster rond te strooien over de spiritualiteit van een andere ziel
Zondag 3 november 2013, 19.07u.

Mijn zeer geliefde dochter, de manier om een satanische aanval te identificeren bestaat erin te kijken naar de wijze waarop zielen zich gedragen die door de duivel zijn aangetast. Zij zullen nooit rustig zijn. Integendeel, met een hevige rusteloosheid, zullen zij schunnigheden schreeuwen, liegen en woedend tegen hun doelwitten tekeer gaan. Satan en zijn demonen zijn juist nu in een verschrikkelijke woedetoestand en zij zullen iedereen en gelijk wie aanvallen die hun pad kruist in deze tijden en die het Woord van God verkondigen.

Zielen die vol karaktertrekken zitten die kunnen geassocieerd worden met de duivel, zoals hoogmoed, arrogantie en een overdreven ontzag voor hun eigen geringe menselijke intelligentie, zullen in de voorste linie staan om diegenen aan te vallen die Mijn Restleger leiden. Elke tactiek, elke daad, en elke verbale uitval zal doorvlochten zijn met een diepe  en blijvende haat tegenover de zielen die zij zullen aanvallen. Hun aanvallen zullen er altijd op uitdraaien alsof jullie, de slachtoffers, in de maag getrapt werden – een klassieke satanische aanval.

Wanneer jullie getuige zijn van lasterpraat, valse beschuldigingen en kwaadsprekerij tegen jullie, Mijn geliefde volgelingen, dan zullen jullie weten dat dit nooit van Mij, jullie Jezus, kan komen. Ik geef niemand de autoriteit om een ander te beoordelen, om kwaad van iemand te spreken of laster te rond te strooien over de spiritualiteit van een andere ziel. Alleen IK, Jezus Christus, kan de mens voor zijn zonden Oordelen. Er werd aan niemand anders het recht gegeven, want dit behoort alleen Mij toe.

Wanneer jullie iemand anders in Mijn Heilige Naam oordelen, met haat in jullie hart, dan zullen ook jullie door Mij geoordeeld worden overeenkomstig jullie werken. Als jullie een ander kind van God kwetsen en zeggen dat het boosaardig is, dan zullen ook jullie in Mijn Ogen als boosaardig geoordeeld worden. Oog om oog – dat zal jullie straf zijn. Jullie mogen denken gerechtvaardigd te zijn, wanneer jullie een andere ziel in Mijn Naam te schande maken, maar het tegendeel is waar, jullie zijn dan een vijand in Mijn Ogen. Zij die zichzelf voor Mij verheffen, door te beweren dat hun menselijke kennis omtrent  spirituele aangelegenheden hen superieur maakt, die moeten weten dat zij niets zullen worden. Wanneer jullie Mij afwijzen en verklaren dat Mijn Heilig Woord voortkomt uit de mond van de duivel, dan hebben jullie je toekomst ondertekend en zullen jullie nooit Mijn Gelaat zien. Barmhartigheid kan jullie niet ten deel vallen, want jullie hebben tegen Mij gelasterd.

Mijn waarschuwing tot diegenen die Mij verraden is deze. Strijd tegen Mij en jullie zullen nooit winnen. Mijn Macht is Almachtig. Geen enkele mens zal mij ooit verslaan. Toch zullen velen Mijn Hart doen breken wanneer zij proberen met Mij te wedijveren, zichzelf als groter dan Mij te verklaren en zeggen dat hun kennis superieur is aan de Mijne. Weg van Mij, jullie ondankbare mannen en vrouwen – jullie zonden van godslastering zullen nooit vergeten worden.

Jezus Christus

Verlosser van de Mensheid