960 – De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren
Zaterdag 2 november 2013, 20:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen dringend oproepen om zich in eenheid te verenigen en te bidden voor Mijn Kerk op Aarde.

Mijn Hart zwoegt in deze tijd, want er wordt grote haat getoond tegenover praktiserende christenen. De vervolging van Christenen zal blijven voortduren in alle landen en dat omvat al diegenen die in deze tijd de vrijheid genieten om hun eerbetoon tegenover Mij uit te oefenen. De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren. De ergste geseling van Mijn Lichaam op Aarde zal van binnen de kerk komen, wanneer broeder zich tegen broeder en zuster zich tegen zuster zal keren. Jullie zullen weldra zien dat er nieuwe gebeden worden afgekondigd, die door de nieuwe liturgie zullen ingevoerd worden.

De voornaamste veranderingen zullen naar de Heilige Communie verwijzen, waar zij zal  aangeboden worden als iets dat maar weinig gelijkenis vertoond met Mijn dood op het Kruis, toen Ik Mijn Lichaam prijsgaf voor alle zondaars. Door te verklaren dat de Heilige Communie betekent dat heel de mensheid als één man voor God wordt bijeengebracht, zullen jullie Mij beledigen, want dat zou tegengesteld zijn aan de Waarheid. De waarheid is niet langer de Waarheid, omdat zo velen leugens verspreiden,  overdrijven en niet begrijpen hoe gemakkelijk er met de Waarheid kan geknoeid worden. Indien ze op een subtiele wijze verdraaid wordt, zullen velen de veranderingen niet opmerken, wanneer er niet aan de Waarheid wordt vastgehouden. Leugens zullen de plaats innemen van de Waarheid, het menselijk ras verdelen en de scheiding met God meebrengen, wat zal leiden tot vernietiging.

Koester de Waarheid altijd, want zonder haar zal de zon verduisteren, de maan zal geen licht meer geven wanneer de nacht valt en de sterren zullen niet langer schijnen in die dagen die het signaal zullen geven van de laatste duisternis, alvorens Ik kom om Mijn Koninkrijk op te eisen.

Tegen dan zal enkel de Waarheid jullie redden.

Jullie Jezus