958 – Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie zielen overstromen en zullen jullie tegen Mij zondigen
Donderdag 31 oktober 2013, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zo velen zullen niet luisteren naar Mijn Stem, omdat zij niet weten Wie Ik Ben. Velen beweren Mij te kennen, maar het is enkel door hun gebrekkige menselijke interpretatie dat zij ervan overtuigd zijn te begrijpen Wie Ik Ben en wat Ik deed om hen te redden van de afgrond, die al Gods kinderen wacht, die niet om Mijn vergeving vragen.

De vrije wil is een Gave van Mijn Vader. De vrije wil kan echter de zoektocht van de mens naar Gods Liefde hinderen. Toch gaf Mijn Vader Zijn kinderen deze Gave. Dat toont hoe grootmoedig Hij is. Dat toont hoezeer Hij Zijn kinderen bemint. Het is deze Gave die hen de vrijheid gaf om op de Aarde rond te zwerven, haar vruchten te smaken en haar schoonheid in de armen te sluiten. Maar de mens, door Satan verleidt, misbruikte het vertrouwen van Mijn Vader. Hij werd dan tot slaaf van Satan en beraamde een pact met hem, waardoor de zonde al Gods kinderen van Hem zal blijven scheiden.

De Gave van Mijn dood op het Kruis betekende dat Ik deze onnatuurlijke band tussen de mens en Satan zou breken. Door Mijn dood op het Kruis stelde Ik de mens in staat om verlossing te zoeken door de vergeving van de zonden. Dat wil zeggen dat de mens het vermogen heeft om uit de greep van Satan te vluchten, maar alleen zij die Mij volgen in volledige nederige dienstbaarheid, kunnen echt verlossing verkrijgen. Tenzij jullie in staat zijn om aan Mij, Jezus Christus, openlijk jullie zwakheden, jullie zonden en jullie haat voor elkaar bekend te maken, door verzoening (de biecht), zullen jullie niet zuiver blijven. Zonder zuiverheid van de ziel zijn jullie niet in staat om in Mijn Ogen nederig te worden. Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie zielen overstromen en zullen jullie tegen Mij zondigen. Wanneer jullie tegen Mij zondigen, doen jullie dat op verschillende manieren.

Jullie zullen je begeerten voeden, eerst hebzucht en trots. Vervolgens zullen jullie je gedragen alsof jullie alwetend zijn, slimmer en beter dan anderen. Daarna zullen jullie anderen beoordelen. Dan gaan jullie over naar de volgende fase. Jullie zullen hen die in ware vereniging met Mij zijn bespotten, door hen als gebrekkig te bestempelen. Daarna zullen jullie laster veroorzaken tegen al diegenen die Mij Trouw blijven. Toch zullen jullie jezelf ervan overtuigen vervuld te zijn van de Heilige Geest. Maar het zal niet de Heilige Geest zijn die jullie inspireert. Integendeel, het zal de geest van het kwaad zijn, die jullie ziel zal binnendringen, en jullie zullen in de mening verkeren dat jullie door de Hemel geleid worden.

Wanneer jullie beweren Mij te vertegenwoordigen en beter geplaatst te zijn dan anderen om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk en vervolgens over Mij liegen, dan hebben jullie het gebed van anderen nodig. In die fase zijn jullie halfweg naar de diepten van de Hel en zonder Mijn Tussenkomst zullen jullie verloren gaan.

Neem Mijn Boodschap. Druk haar dicht tegen jullie hart en vraag: “Jezus bent U het? Heb ik werkelijk Uw Hulp nodig?” en Ik zal jullie het antwoord geven.

Jullie Jezus