957 – Eens de Heilige Geest een ziel overstroomt, zal zij oprijzen, onmiddellijk tot de Wil van de Vader getrokken worden en in volledige overgave antwoorden
Woensdag 30 oktober 2013, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest over een mens neerdaalt, dan gebeuren er tal van dingen. Eerst is er een gevoel van verbazing en ongeloof. Ten tweede is er het gevoel van overweldiging door iets zo machtigs dat het de persoon volledig afhankelijk maakt van de Heilige Wil van God. Het geloof in het eigen superieure menselijke intellect zal verdwenen zijn, want het verstand heeft niet langer een rol van betekenis te spleen. In plaats daarvan zal de ziel met kennis bezield zijn, een inzicht en een begrijpen dat haar eigen zwakke menselijke interpretatie te boven gaat.

Eens de Heilige Geest een ziel overstroomt, zal zij oprijzen, onmiddellijk tot de Wil van de Vader getrokken worden en in volledige overgave antwoorden. Eens de eerste vrees weggezakt is, zal een diepe vrede gevoeld worden en de vrees van de mens om gezien te worden als een verkondiger van het Woord van God zal verdwijnen. Zij zullen er zich niets meer van aan trekken wat de mensen denken want uit hun mond zal de Waarheid komen. De persoonlijkheid van de ziel, of zij nu extravert, verlegen of schuw is, zal achteraan plaats nemen en ondergeschikt worden in de manier waarop zij het Woord van God zullen verkondigen.

Alle zielen, die de Gave van de Heilige Geest ontvangen – zonder enige uitzondering – zullen hun eigen vrije wil aan de Wil van Mijn Vader afstaan. Want voor zielen die werkelijk gezegend werden met de Gave van de Heilige Geest, zal hun rol erin bestaan om het Woord van God te verspreiden en daarvoor zullen zij lijden. De Mantel van Gods Liefde  echter beschermt zulke zielen, wanneer zij zonder vrees en met moed voortgaan om de Waarheid te verkondigen. Zij die de Waarheid van Mijn Leer verkondigen in deze tijden van heidendom en wanneer Mijn Kerk afvallig zal worden aan het Ware Geloof, zullen extra kracht ontvangen om er voor te zorgen dat Mijn Stem gehoord wordt. Die sterkte zal van God komen, Mijn geliefde Vader. Het zal door de Kracht van de Sterkte van God zijn dat velen van Satans leger zich zullen bekeren, terwijl de rest zal vernietigd worden.

De Heilige Geest zal, als zwaarden van brandend vuur, door de harten snijden van al diegenen die luisteren en de Waarheid aanvaarden.

Jullie Jezus