956 – Moeder van Verlossing: De Kerk van mijn Zoon zal de zetel worden van de antichrist
Dinsdag 29 oktober 2013, 19.30 u.

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich in eenheid met mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen die zichzelf te midden van een grote strijd zullen bevinden. Zo vele van deze kostbare zielen zullen vreselijke pijn en lijden te verduren hebben, wanneer zij getuige zullen moeten zijn van de ketterijen, die van binnen de Kerk zullen voortkomen. Zij zullen verward, bevreesd zijn en velen zullen het gevoel hebben dat zij nergens terecht kunnen. Op dat moment moeten zij zich tot mij keren, mij vragen om hen toe te wijden aan mijn Zoon, zodat Hij hen kan overspoelen met elke druppel van Zijn Kostbaar Bloed. Wanneer zij zullen bedekt zijn met die Gave, zullen zij weten wat te doen. Zij moeten weten dat Ik mijn kinderen, doorheen de eeuwen, gewaarschuwd heb voor deze boosaardige geloofsafval, die door de Boze beraamd wordt.

De Kerk van mijn Zoon zal de zetel worden van de antichrist en nu de Waarheid geopenbaard is, zullen velen zich beangstigd voelen en de pijn ondergaan van mijn Zoons Geseling. De Kerk van mijn Zoon zal worden vervolgd, verwoest, ontheiligd – totdat zij uiteindelijk, de troon zal herbergen waarop de antichrist zal zetelen. Van daaruit zal hij, de antichrist, zichzelf voorstellen als zijnde de Christus en dat de wereld door hem zal gered worden.

Door leugens aan te nemen, verloochenen jullie de Waarheid. Door de Waarheid te negeren, zullen jullie geloof hechten aan het web van bedrog, dat door de duivel gesponnen wordt om jullie in de val te lokken. Eens gevangen, zullen jullie in de verleiding gebracht worden om de menigten te volgen, in elke natie, die grote eerbied voor de antichrist zullen betonen. Alstublieft, kinderen, bid dit Kruistochtgebed om de ketterij te bestrijden, die mijn Zoons Kerk op Aarde zal bedekken.

Kruistochtgebed (125) - Om het Allerheiligste Woord van God te verdedigen

O Moeder van Verlossing, help mij, een nederige dienaar van God,

Zijn Allerheiligste Woord in tijden van kwelling te verdedigen.

Lieve Moeder, wijd mij toe aan uw Zoon,

zodat Hij mij kan bedekken met Zijn Kostbaar Bloed.

Verleen mij, door de Tussenkomst van uw Zoon, Jezus Christus,

de genade, de sterkte en de wil om trouw te blijven aan de Leer van Christus

in de Tijden van Rampspoed, die Zijn Zeer Heilige Kerk op Aarde zal verslinden. Amen.

Ga naar mijn Zoon, geliefde dienaren van Christus. Jullie behoren Hem toe. Hij zal jullie helpen gedurende de vervolging. Hij zal jullie nooit in de steek laten in jullie tijden van nood.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing