955 – Mijn Kerk werd op de Waarheid gegrondvest en niets anders dan de Waarheid mag van haar lippen uitstromen
Zondag 27 oktober 2013, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Kerk openlijk op applaus onthaald wordt vanwege een hoogmoedige en geseculariseerde wereld, weet dan dat de twee afzonderlijke entiteiten naderen om zich te verenigen als één geheel. Wanneer Mijn Kerk de seculiere wereld in de armen sluit, er politiek door gemotiveerd wordt, weet dan dat Ik zulk een handeling nooit zou goedkeuren.

Mijn Kerk werd op Mijn Woord gegrondvest. Mijn Kerk werd op de Waarheid gegrondvest  en niets anders dan de Waarheid zou van haar lippen mogen uitstromen. Wanneer Mijn Kerk spreekt, met Mijn Gezag, tegen de zonde, zal zij altijd kritiek krijgen, want de mens zal de zonde altijd verdedigen. De zonde maakt zijn leven aanvaardbaarder voor hem en anderen en hij zal alle moeite doen om de hel als nonsens te verklaren. Wanneer Mijn Kerk enkel spreekt over deze wereld, zijn ellende, zijn problemen, het lijden van de mens en niet het Woord van God preekt, dan scheidt zij zichzelf van Mij af. Alleen diegenen binnen Mijn Kerk die trouw blijven aan wat Ik hen leerde kunnen waarlijk zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk bestaat enkel uit hen die de Waarheid spreken.

Wanneer diegenen binnen Mijn Kerk Mij, Jezus Christus, afwijzen, dan is de geest van het kwaad haar domein binnengekomen. Ik word uit Mijn Kerk verdrongen. Ik Ben niet langer geëerd zoals Ik eens was. Mijn Eigen Woorden worden niet langer gebruikt om de Waarheid te verkondigen. Zij worden verdraaid om woorden, daden en handelingen goed te praten die  niet van Mij komen, en die nooit van Mij zullen komen. Mijn Woord kan nooit veranderd worden en gelijk welke mens die Mijn Woord gebruikt en schendt, zal een eeuwige straf verduren.

Jullie Jezus