954 – Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven verknoeien dat jullie in eeuwigheid kan toebehoren
Zaterdag 26 oktober 2013, 17.52 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen proberen na te gaan aan welk van Gods kinderen Ik Mijn Barmhartigheid verlang te geven, dan is het antwoord: aan hen allen. Ik discrimineer niet, omdat Ik van elke geboren ziel houd, elk van hen werd geschapen door Mijn Vader. Geen enkele ziel kan uitgesloten worden van Mijn Laatste Zending om de mensheid te redden. Ik kom om aan allen verlossing te brengen.

Vraag aan gelijk welke goede ouder of zij één van hun kinderen ten gunste van een ander zouden opgeven en zij zullen je dit antwoorden: “Ongeacht hoe slecht zij zich gedragen of mij pijn doen, Ik kan hen nooit verwerpen, omdat zij een deel zijn van mijn vlees.” Hetzelfde geldt voor de vijanden van God. Zij beledigen Hem en bezorgen Hem groot verdriet, maar Hij bemint hen nog steeds, want zij kwamen van Hem, hoewel zij wegkwijnen omwille van de zonde van de mensheid.

Hoe kan dat, zullen jullie je afvragen, dat Ik diegenen die Mij het meest kwetsen kan vergeven? Die anderen geselen en lijden en pijn geven? Dat is omdat Ik hen liefheb. Ik zal de zondaars altijd liefhebben. Hun zonden doen Mij walgen, maar Ik zal altijd op wacht staan om hen te omarmen.  

Deze zending gaat om vergeving. Het gaat helemaal om het redden van jullie zielen. Hoe hard Mijn Woorden soms mogen klinken, zij worden jullie gegeven omdat Ik jullie bemin en Ik kan de gedachte niet verdragen jullie kwijt te spelen. Zij die Mij verraden hebben, omwille van de ambities van het leven, moeten nooit bang zijn om naar Mij toe te komen en Mij om hulp te vragen. Ik mis jullie. Ik Ben verdrietig, maar Ik zal elke tussenkomst gebruiken, zonder Mijn Vaders Verbond van de vrije wil te breken, die altijd van jullie zal blijven tot het nieuwe begin. Niets van wat jullie doen zal jullie van Mij scheiden wanneer jullie Mij vragen om vergeving.

Ik zal de wereld met Mijn Barmhartigheid overstromen en Ik beloof jullie dat Ik zal tussenbeide komen bij elke boosaardige daad die door Mijn vijanden uitgevoerd wordt, om jullie in dwaling te sleuren. Ik zal jullie niet naar de wolven jagen, die jullie willen verscheuren. Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven verknoeien dat jullie in eeuwigheid kan toebehoren. Ik zal jullie vasthouden, stevig, tot wanneer jullie de uiteindelijke beslissing zullen moeten maken. Ik zal jullie ziel niet zo gemakkelijk laten gaan. Ik stierf een gruwelijke dood om jullie te redden. Deze keer zullen jullie getuige zijn van een zeer  machtige Goddelijke tussenkomst om jullie terug te winnen. Jullie zijn van Mij. Ik Ben van jullie. Het beest zal niet gemakkelijk over zielen winnen, want Ik Ben God, een buitengewone kracht. Ik Ben Almachtig. Satan heeft niets, maar zijn geslepenheid zal de zwakken onder jullie aantrekken. Ik roep jullie allen die Mij liefhebben dringend op om te bidden dat de zwakken Mijn Goddelijke Tussenkomst zullen aannemen met liefde in hun hart.

Jullie Jezus