953 – De Grote Dag zal aanbreken en spoedig zal de Wereld zonder einde beginnen.
Zaterdag 26 oktober 2013, 11.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht welk kerkgenootschap  zij toebehoren, is zo zwak dat velen van hen die de Waarheid kennen het moeilijk zullen vinden om hun geloof openlijk te praktiseren, zonder kritiek te krijgen.

In deze tijd van de geschiedenis zijn er zo velen in de wereld die Mij, Jezus Christus, verwerpen dat het in de meeste landen niet langer aanvaardbaar is om openlijk over Mij te spreken. Zeer zelden zullen jullie Mijn Naam horen vernoemen in de media, tenzij om Mijn Bestaan in vraag te stellen. Zelden zullen jullie mensen openlijk hun liefde voor Mij in het openbaar horen verkondigen, want zij zouden dat te gênant vinden. Zelfs Mijn gewijde dienaren zijn niet langer bereid om de Waarheid te spreken uit vrees voor bespotting. Zij die Mij wel volgen vinden het steeds moeilijker om Mijn Heilig Woord te verkondigen. Zo velen van hen die Mij eens beminden, doen dat niet meer en Mijn verlatenheid en droefheid snijden  in Mijn Hart alsof er een zwaard doorheen gestoken wordt.

Waarom, o waarom, hebben jullie Mij verlaten? Waarom kwetsen diegenen onder jullie die in Mij geloven en die Mij kennen, zo vele van jullie broeders en zusters? Waarom groeit er haat in jullie harten? Waarom voelen jullie de nood om de Evangelies nu in vraag te stellen, terwijl zij al zo lang bestaan? Wie gaf jullie het recht om Mijn Woord dat aan Mijn apostelen gegeven werd, verkeerd te interpreteren? Waarom verdraaien jullie het en waarom geloven jullie niet wat Ik zei? Mijn Woord is zeer helder. Wanneer Ik spreek, meen Ik wat Ik zeg. Als Ik het ene zeg, bedoel Ik niet het andere. Waarom zou Ik, bijvoorbeeld, Mijzelf tegenspreken en vooral nu in deze Missie?

Wat aan Gods profeten gegeven wordt is de Waarheid. Al wat deze Boodschappen tegenspreekt, uit de mond van diegenen die beweren dat Ik met hen spreek, moet door jullie afgewezen worden. Ik zou nooit wedijveren met Mijn Eigen Stem, want Ik moet er zeker van zijn dat jullie de Waarheid gegeven wordt.

Wat moet Ik doen opdat jullie zouden luisteren? Wat moet Ik doen om jullie afdwalen en zoektocht naar andere prikkels te stoppen? Waarom willen jullie Mij niet vertrouwen? Jullie verspillen zoveel kostbare tijd door het zoeken naar waarzeggerij, die als  vergif uit de mond vloeit van zogenaamde mystici en sensatiezoekers, dat jullie Mij beledigen door jullie van Mij af te keren. Ik Ben hier. Dit zijn Mijn Woorden. Wat zoeken jullie nog meer, want jullie zullen enkel de Waarheid vinden die voortkomt uit Mijn Mond. Ik sprak de Waarheid toen Ik op de wereld rondging. Ik liet een nalatenschap van grote hoop en redding na. Ik spreek de Waarheid nu, waarbij Ik jullie Mijn Laatste Woorden geef, in deze tijd, voor het aanbreken  van de Grote Dag en weldra zal de wereld zonder einde beginnen.

Wanneer Ik spreek, verlang Ik dat jullie luisteren. Ik kan jullie niet dwingen. Jullie mogen overal zoeken en proberen om Mijn Boodschappen te vinden, gegeven om de wereld voor te bereiden om Mijn Tweede Komst in deze tijd, en jullie zullen ze niet vinden. Mijn openbare  Boodschappen om jullie voor te bereiden op de laatste etappen voor Mijn Verbond vervuld is, kunnen alleen in het Boek van Waarheid gevonden worden.

Het Woord is van Mij. Mijn Woorden zullen gehoord worden in elke natie. Niemand zal Mij tegenhouden, want Mijn Macht is Almachtig.

Jullie Jezus