952 – Slechts weinig mensen in de wereld van vandaag vertrouwen op God of geloven in Hem
Vrijdag, 25 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen jou ervan beschuldigen, door deze Boodschappen angst te verspreiden, dan moeten zij Mijn ware intentie begrijpen. Angst komt van de boosheid van hen die met duisternis in hun ziel gevuld zijn en die onder jullie rondgaan. Jullie vijanden zijn Mijn vijanden. Zij zullen zulk een valse spiritualiteit scheppen in elke natie en die zal niet van Mij komen. Door hun charme zullen zij infiltreren onder hen die hoge posten bekleden om zo de valse leer te verspreiden van de new age, satanisch van oorsprong. Velen zullen deze verschrikkelijke daden als schadeloos vermaak beschouwen, maar achter die schijnbaar onschuldige façade ligt een listig plan om de wereld te ontdoen van zijn geloof in de Heilige Drie-Eenheid.

Slechts weinig mensen in de wereld van vandaag vertrouwen op God of geloven in Hem

en wanneer de dienaren van Satan hun dus valse waarden, valse spiritualiteit en heidendom aanreiken, zullen velen verleid worden. Zij zullen aangetrokken worden tot de valse liefdadige verzoeken voor de rechten van hen die aanvaarding zoeken voor hun eigen levens maar die de Wetten, zoals die door Mijn Vader werden bepaald, naast zich neerleggen. Omdat hun geloof in God zwak is, zullen zij openstaan voor leugens. Zij zullen in plaats daarvan een valse god, de antichrist, aanbidden.

Ik zeg jullie deze dingen omdat zij de Waarheid zijn. Waarom zou Ik jullie niet waarschuwen omtrent zulke dingen? Ik Ben jullie Redder en Ik maak Mij klaar om jullie, uiteindelijk, allemaal te redden, na deze verlengde en pijnlijke tijd. De mens heeft ongekende ontbering geleden omwille van Satan. Zoveel mensen begrijpen niet hoezeer hij levens verwoest. Hij doet jullie relaties met andere mensen mislukken, lokt jullie tot ondeugden die jullie vernietigen, verandert jullie en laat jullie in de val lopen. Ongeacht wat hij jullie geeft, jullie zullen je altijd leeg voelen. Jullie zullen blijven vallen en vallen totdat jullie betrokken zullen raken in verdorven en onnatuurlijke handelingen en jullie zullen geen voldoening vinden. Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie de ware vrede, liefde en verlossing brengen. Wanneer  jullie leven op Aarde boven jullie begrip zal veranderd worden door de antichrist, dan moet Ik jullie waarschuwen. Ik doe dat niet om jullie angst aan te jagen, maar om jullie voor te bereiden op de Waarheid. Alleen de Waarheid zal jullie bevrijden van de boosaardigheid van hen die leven, ademen en zullen sterven omwille van hun trouw aan Satan en zijn demonen.

Alleen Ik, Jezus, Ben jullie Weg om verlichting te zoeken in de vervolging, die deze gemene, listige en bedrieglijke mensen over deze wereld zullen brengen.

Jullie Jezus