951 – God de Vader: dit is een oproep tot redding van diegenen onder jullie die zich geen vragen zullen stellen bij de ketterijen die gaan verkondigd worden
Donderdag 24 oktober 2013, 19.45 u.

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te zeggen dat de vijanden die over de Aarde ronddwalen, in de gedaante van hen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon aan de massa’s brengen, zich nu als een man verenigd hebben. Als één man verenigen zij nu al hun krachten en zullen de Aarde tegemoet treden met hun boosaardig bedrog.

Ik Ben klaar. Wachtend. Van zodra zij hun gemene wetten zullen introduceren, zal Ik toeslaan en de wereld zal getuige zijn van Mijn straffen. Mijn Waarschuwingen zijn in dovemansoren gevallen en bij hen die te hoogmoedig zijn om de Hand van Barmhartigheid aan te nemen, die jullie door Mijn Boodschappen gegeven zijn. De leiders van hen die jullie zullen vervolgen, in de naam van de mensenrechten, zullen te lijden hebben door Mijn tussenkomst. Zij geloven dat hun macht almachtig is en zij onoverwinnelijk zijn, maar zij zullen spoedig weten dat zij niets zijn zonder de Macht van hun Schepper.

Ik Ben de Auteur van het Leven, en diegenen die beslissen hun macht te gebruiken om het leven van Mijn kinderen weg te nemen, zowel naar lichaam als naar ziel, zullen alles verliezen. Wanneer jullie strijden Mijn kinderen en Mijn Zoon, Jezus Christus, verraden, dan is er maar weinig hoop voor jullie. Ik stort Mijn Barmhartigheid niet gemakkelijk over jullie uit, want jullie bezorgen Mij grote Woede. Toch hunker Ik naar jullie trouw maar verwittig jullie omtrent de gevaren van het flirten met de duivel. Ik zal jullie elke mogelijke kans geven om jullie te bevrijden uit de schakels die jullie binden aan de onheilige drievuldigheid. Jullie moeten jezelf uit de ketens van Satan verwijderen. Jullie tijd is kort.

Ik vraag jullie te kijken in Mijn Heilige Bijbel, de Evangelies, en op zoek te gaan naar de tekens die jullie gegeven werden omtrent de grote voorzegde geloofsafval, want zij heeft de wereld overspoeld en verspreidt zich als een dodelijk virus in elk denkbaar deel van jullie maatschappij. Jullie zijn aangetast en nu kom Ik, jullie Vader, om jullie te reinigen van deze verschrikkelijke aandoening. Jullie moeten Mij smeken om hulp, alvorens het voor jullie te laat is. 

Jullie moeten nu dit Kruistochtgebed bidden. Vraag Mij om hulp.

Kruistochtgebed (124) - Hoor mijn smeekbede voor vrijheid

O God, mijn Barmhartige Vader, Schepper van al wat bestaat, hoor mijn smeekbede voor vrijheid. Bevrijd mij uit de ketens van slavernij en bescherm mij voor boosaardige vervolging. Help mij de Waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp, zelfs wanneer Ik verward ben en aan Uw Woord zou twijfelen. Vergeef mij wanneer ik U beledig en neem mij op in het toevluchtsoord van Uw Nieuw Paradijs op Aarde. Amen.

Mijn Tijd, om de Tweede Komst van Mijn Zoon af te kondigen, is nabij. De tijd zal snel gaan en het rijk van Mijn Vijanden, hoe kortstondig het ook moge zijn, zal als een eeuwigheid lijken, omwille van de wreedheid die zij Mijn kinderen zullen betonen. Zij zullen op geen enkele wijze trouw betonen tegenover deze dwaze mensen, die trouw zweren aan het beest. Net zoals de duivel Mij haat, zo haat hij ook elk van Mijn kinderen, zowel de goede als de  kwade. Dit is een oproep tot redding van diegenen onder jullie die zich geen vragen zullen stellen bij de ketterijen die gaan verkondigd worden. Jullie moeten elke twijfel die in jullie ziel binnenkomt bevragen en onderzoeken, wanneer jullie ongelukkig zijn met elke nieuwe vorm van de leer, die in jullie hart niet juist aanvoelt.

Ik heb geen toestemming gegeven voor gelijk welke nieuwe wet of sacrament om in Mijn Allerheiligste Naam in te voeren.  

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste