950 – Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant een grote vernieuwing op de Aarde, in deze tijd, en zij zal veel smart veroorzaken.
Woensdag 23 oktober 2013, 15.34 u.

Mijn kind, heden bedek Ik al mijn kinderen met mijn bescherming, zodat zij rustig, in vrede en sterk zullen blijven in deze tijden van grote beproevingen.

Lieve kinderen, jullie moeten het feit aanvaarden dat jullie altijd pijn zullen voelen, veroorzaakt door isolatie, verwerping en afwijzing vanwege hen die het Woord van God verachten. Licht trekt wie in de duisternis zijn aan en zij zullen jullie altijd aanvallen en tegen jullie van leer trekken, wanneer jullie in volle vereniging zijn met mijn Zoon, Jezus Christus.

Mijn Zoon plant een grote vernieuwing op de Aarde, in deze tijd, en zij zal veel smart veroorzaken, omdat zij de vorm aanneemt van een zuivering. Dat betekent dat velen nu voor hun zonden zullen lijden en dat de Aarde voorbereid wordt op (de komst) van Jezus Christus, zodat wanneer de zuivering voltooid is, de aankondiging zal gedaan worden. De vijanden van God zullen intussen leugens en ketterijen verspreiden om zondaars en zij die mijn Zoon liefhebben voor zich te winnen, om hun te controleren. Al deze droevige gebeurtenissen moeten plaatsvinden voor de Tweede Komst van mijn Zoon, Jezus Christus.

Ik vraag jullie, lieve kinderen, om geduldig te zijn en deze moeilijkheden te verdragen omwille van mijn Zoon, Die jullie zozeer bemind. Voel jullie nooit beangstigd, want jullie zullen weldra Zijn Nieuw Paradijs zien waar geen droefheid, pijn of kwaad bestaat. Het is zo onbeduidend wanneer jullie voor mijn Zoon lijden en zo gering in vergelijking met wat Hij voor ieder van jullie doorstaan heeft toen Hij op het Kruis stierf om jullie te verlossen.

Dus alstublieft, stel al jullie vertrouwen in mijn Zoon en wees dankbaar dat jullie leiding vanuit de Hemel geschonken wordt. Verheug jullie omdat jullie de gepaste hoeveelheid tijd gegeven is om jullie op de juiste manier voor te bereiden op de Grote Dag van de Heer.

Wees in vrede.

Jullie Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing