949 – Jullie zijn de generatie die getuigenis moet afleggen over de laatste kruisiging van Mijn Kerk
Dinsdag 22 oktober 2013, 13.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren - minder dan de helft van hen – zullen zich in eenheid met Mij verenigen, maar hun trouw aan Mij zal Mijn leger helpen te overleven en te groeien om de Evangeliën te verspreiden gedurende de wereldwijde duisternis die tijdens deze grootste geloofsafval van alle tijden, zal waargenomen worden.

Het gebrek aan eerbied tegenover Mij, Jezus Christus, is vanzelfsprekend geworden in alle naties, in openbare plaatsen en in Mijn Kerken. Mijn verlangen nu is Mijn leger naar behoren voor te bereiden. Mijn geliefde volgelingen, laat deze dingen jullie niet verstoren, want zij zullen jullie alleen maar afleiden wanneer Ik jullie nodig heb om sterk te staan in jullie geloof. Net zoals de deuren voor de neus van Mijn Moeder werden dichtgesmeten, toen zij voor onderdak zocht, vlak voor Mijn Geboorte, zo zullen de deuren ook voor jullie neus gesloten worden. Weet dat wanneer de deuren voor jullie neus dichtgesmeten worden door de misleide dienaren van Mijn Kerk, jullie je alleen maar naar Mij moeten keren. Weet ook dat wie  beweren heilige mensen te zijn, met kennis van de Heilige Schrift en de Leer van Mijn Kerk, in de rij sullen staan en de eersten zullen zijn om jullie te veroordelen, omdat jullie de Waarheid volgen. Ik verwijs naar alle zielen in de wereld die Mij liefhebben en de Waarheid kennen en niet noodzakelijk diegenen die deze, Mijn Boodschappen voor de hele wereld, volgen. 

De Gave van de Heilige Geest zal alleen neerkomen op hen die waardig zijn om deze kostbare Gave van God te ontvangen. Zij die verstoken zijn van de Heilige Geest zullen scheldwoorden schreeuwen en proberen jullie te overtuigen om de ketterijen te volgen, die weldra in alle Christelijke kerken welig zullen tieren. Hoe meer zij hun vrees voor deze Boodschappen tonen, hoe meer zij jullie zullen aanvallen. Jullie moeten hun hatelijk venijn negeren en blijven zwijgen. Die dagen zijn bijna daar. Sommigen onder jullie zullen reeds een glimp opgevangen hebben van de hevige tegenkanting die jullie omwille van Mij zullen moeten doorstaan.

Jullie zijn de generatie, die getuigenis zal moeten afleggen over de laatste Kruisiging van Mijn Kerk, maar weet dit. Mijn Verheerlijkt Lichaam, het Nieuwe Jeruzalem zal uit de as verrijzen en jullie zullen uitverkoren zijn om te heersen onder de twaalf naties. Wanneer jullie Mij trouw blijven, zal Ik jullie in heerlijkheid opwekken en in de komende wereld zullen  Hemel en de Aarde van jullie zijn. Jullie moeten de ogen alleen op Mij gericht houden tijdens de verlatenheid van de gruwel, want het zal kortstondig zijn. En dan, zal niets jullie ooit nog van Mij scheiden.

Jullie Jezus