948 – Allen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij het bekrachtigen van dergelijke liefdadige organisaties
Dinsdag 22 oktober 2013, 00.20 uur

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen.  Publieke verklaringen omtrent de nood om nederig en meelevend te zijn zullen het precedent scheppen voor de seculiere menslievendheid, die door de antichrist zal ingevoerd worden. Al deze dienaren van Satan zullen in particuliere vieringen samenkomen en hun wereldwijd netwerk zal over de hele wereld liefdadigheidsinstellingen in het leven roepen, opgericht om jullie ervan te overtuigen dat zij goddelijk geïnspireerd zijn.

Allen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij het bekrachtigen van dergelijke liefdadige organisaties, zodat zij in de ogen van de wereld zullen verheven worden. Plots zal er gesproken worden over een nieuwe, zo gezegde evangelische beweging en mensen zullen hun geld geven om hun inspanningen te helpen groeien om de armen in de wereld te helpen. Iedereen zal geloven dat een hoger goed verricht wordt en bepaalde leiders in Mijn Kerk zullen in alle uithoeken van de aarde bewonderd worden. Zeer weinigen zullen hun intenties in vraag stellen, maar wanneer jullie zien dat de grootste banken van de wereld zich met hun inspanningen verenigen, dan zullen jullie weten dat dit een daad is om jullie te misleiden. Hoe geslepen is het beest. Hoe knap lijken zijn handelingen, omdat de vorm van bedrog met een laagje suiker bekleed wordt, dat enkel zij zullen kunnen onderscheiden die gezegend zijn met de Gave van de Heilige Geest. En  gedurende al het gepraat over het algemeen welzijn van de mens, het verlangen (namelijk) om alle religies samen te brengen om zo een grote gemeenschap van mensen te vormen – zal er niet één woord gezegd worden over Mijn Leer dat Gods kinderen moeten vasthouden aan Mijn Heilig Woord.

De tijd gaat snel en te midden van deze ogenschijnlijk welgeordende en zorgvuldig georkestreerde propaganda, zullen de barsten beginnen te verschijnen. Wanneer Satan aan het werk is, verspreidt zich de verwarring; verdeeldheid wordt gesticht; tegenspraak wordt onstuitbaar en niets is nog ordelijk. Bepaalde eerbetuigingen die Mij voor Mijn Tabernakels gebracht werden, zullen verdwijnen. Bestendige uren van Aanbidding zullen gestopt worden en weldra zullen ze de Kerken ontdoen van de heiligenbeelden. Al hun handelingen zullen door de vingers worden gezien in naam van het radicaal verwijderen van de oude Kerk om haar voor ongelovigen meer toepasselijk, aantrekkelijker en interessanter te maken.

Zij die Mij kennen moeten al doen wat zij kunnen, door de verspreiding van de Evangelies, want, wees maar zeker, jullie zullen niet over de Heilige Bijbel horen spreken. De enige citaten die jullie zullen horen zullen de deze zijn, die verdraaid worden om leugens te staven. Wanneer zij de Kerk haar waardigheid ontnemen, zullen de straffen vanuit de Hemel op hen beginnen neerkomen. Zij zullen ten slotte gestopt worden, maar eerst moeten deze beproevingen, zoals voorzegd, plaatsvinden.

Jullie Jezus