947 Ė Zij zullen als lammeren die naar de slachtbank geleid worden, de weg naar de ondergang volgen
Maandag 21 oktober 2013, 10.56 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad van Mijn geliefde, trouwe leerlingen Ė zij die altijd zullen vasthouden aan de Waarheid Ė zal komen vanwege die volgelingen in Mijn Kerk die ten prooi zullen vallen aan de grote misleiding.

Zoveel mensen zullen, omwille van hun misleide trouw, door de bedrieger verblind worden die overal in Mijn Kerken de teugels zal grijpen. Hoewel zij zich bij wijlen ongemakkelijk mogen voelen, wanneer zij vreemde vertalingen van Mijn Heilig Woord horen, die niet in de juiste context zullen staan, toch zullen zij als lammeren die naar de slachtbank geleid worden, de weg naar de ondergang volgen. Zij zullen de valse profeet kwistig met lof overladen en hem als een grote dictator begroeten en zij zullen als ťťn man worden om zo een groot leger te vormen. Dat leger zal de grootste vervolging veroorzaken tegen hun medechristenen. Broeder zal vechten tegen broeder in deze verschrikkelijke strijd voor de Waarheid. Het aantal van hen die de onheilige drie-eenheid zullen volgen, bestaande uit de valse profeet, de antichrist en Satan, zal veel groter zijn dan diegenen die trouw blijven aan het Heilig Woord van God zoals het vanaf het begin werd bepaald.

Jullie, Mijn uitverkoren volk, dat niet afwijkt van de Waarheid, zullen deze reis moeilijk vinden. Nooit, op geen enkel ogenblik in jullie leven zouden jullie zich kunnen ingebeeld hebben, wat jullie staat te wachten. Mijn vijanden zijn goed voorbereid, hebben veel invloed en zijn goed bij kas. Zij hebben veel voordelen, maar zij hebben niet de Macht van God aan hun kant. Niet alleen beschikken zij niet over de Macht van God, Mijn Vader, de Almachtige, maar zij kunnen op gelijk welk moment door Zijn Wil neergeslagen worden. Helaas, zullen zij veel zielen van Mij wegtrekken en Ik zal dat toelaten als onderdeel van de laatste zuivering van de mensheid. Deze periode op Aarde zal de Goede en Kwade scheiden.

Wat bedoel Ik daarmee? Natuurlijk zullen jullie zeggen dat de goeden zullen bedot worden en dat dit niet hun fout is. Dat is waar. Maar wanneer zij die beweren echte Christenen te zijn, ketterijen aanvaarden in plaats van Mijn Heilig Woord, dan lasteren zij tegen Mij. Zij zijn zich goed bewust van de Waarheid en zij moeten elke seconde bedacht zijn op Mijn Woord. Zo velen van jullie slapen. Zo velen kennen Mij niet echt, omdat jullie geen nederigheid in jullie ziel hebben, zo trots zijn jullie over jullie kennis van de Heilige Schrift. Velen onder jullie hebben het nagelaten de EvangeliŽn te lezen of te begrijpen wat voor Mijn Tweede Komst zal gebeuren. Jullie weten nog steeds niet dat de Waarheid jullie gegeven werd in de  zeer Heilige Bijbel. Waarom blijven jullie het Woord van God tarten, aanvechten, verwerpen en strijden tegen de Hand die jullie schiep? Jullie zijn niet beter geÔnformeerd dan zij die Mij kruisigden. Jullie hebben niet meer kennis dan de FarizeeŽn die dachten dat hun interpretatie van het Heilig Woord van God beter was die van de Mensenzoon. Omdat jullie de laatste profetieŽn weigeren, zullen jullie Mij ontkennen. Al jullie diensten aan Mij zullen niets betekenen, want jullie zullen hem volgen die door Satan gezonden werd om jullie je rechtmatige erfdeel in Mijn Paradijs te ontzeggen.

Hoe doen jullie Mij wenen. Hoe jullie Mij zullen verraden zal weerspiegeld worden in de vervolging die jullie zullen teweeg brengen tegen diegenen die jullie in Mijn Naam jullie broeders en zusters noemen. Jullie zullen geÔndoctrineerd worden met leugens, zoals anderen voor jullie dat werden, door boosaardige leiders en dictators uit het verleden. Omwille van jullie gebrek aan oprechte liefde voor Mij, die grote offers veronderstelt, zullen jullie Mij groot verdriet en lijden geven. Terwijl de vijanden van Mijn Kerk jullie in een web van bedrog zullen trekken, zullen jullie hun lofliederen zingen, en diegenen aanbidden en liefhebben die Mij haten en Ik zal vergeten worden. 

Onthoud deze Woorden. Wanneer jullie valse goden voor Mij plaatsen, zullen jullie zich blootstellen aan de Toorn van God.

Jullie Jezus