946 - Het schisma binnen Mijn Kerk zal in verschillende fasen gebroken worden
Zondag 20 oktober 2013, 17.48 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ga, jullie allen, verspreid in de wereld het Evangelie, want jullie zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt.

Jullie moeten in Mij al jullie vertrouwen stellen en vertroost zijn in de wetenschap dat wanneer de Grote Dag komt, jullie in een oogwenk zullen omhoog geheven worden in Mijn Armen, met ziel en lichaam. Dat is de reden waarom jullie met liefde en geduld de wereld moeten herinneren aan Mijn Leer. Herinner hen eraan dat zonde bestaat en vergeven zal worden, maar dat zij Mij eerst vergiffenis moeten vragen. Het is van geen belang dat hun gezegd wordt dat zonde de tweede natuur van de mens is, zij moeten weten dat zij als kinderen van God op elk moment om verzoening moeten vragen, ongeacht hoe onbeduidend hun zonden mogen lijken. Zonde is wat jullie van God scheidt. Hoe meer jullie zondigen, hoe duisterder jullie zullen worden; hoe gekwelder jullie je zullen voelen en jullie zullen zo rusteloos zijn dat niets anders dan Mijn Genade jullie pijn zal verzachten of jullie de echte vrede zal brengen.

Weet dan wanneer het rijk van de ketterij begint, dat zij die erin betrokken geraken, een verschrikkelijke eenzaamheid en waardeloosheid beginnen te voelen. Doch naar de buitenwereld toe zal alles aanvaardbaar lijken voor de Kerk. Terwijl jullie inwendig zullen worstelen, zullen alle uitwendige rituelen, uitgevoerd in de naam van een wereldwijde verenigde kerk, jullie ongemakkelijk doen voelen. Binnen de zes maanden van de dwaalleer die in Mijn Kerk ingevoerd wordt, zullen velen die Mijn Oproep negeerden, vluchten en diegenen opzoeken die trouw bleven aan Mijn Heilig Woord. Dan zal Mijn Leger aangroeien, groter worden en de overblijvers van alle Christelijke kerken verzamelen om samen de geest van het kwaad te bestrijden.

Het schisma in Mijn Kerk zal in verschillende fasen gebroken worden. De eerste fase zal zijn wanneer enkel zij die Mij echt kennen en de Waarheid van de Heilige EvangeliŽn verstaan, zullen besluiten dat zij geen leugens in Mijn Naam kunnen aanvaarden. De tweede fase zal ontstaan wanneer aan de mensen de Heilige Sacramenten ontzegd worden, zoals zij door Mij bedoeld werden. De derde fase zal zijn wanneer Mijn Kerken ontheiligd zullen zijn en wanneer Mijn gewijde dienaren, uiteindelijk, de waarheid zullen begrijpen die in het Boek Openbaring staat.

Mijn profeten liegen niet. Zij doen niet graag wat hun gevraagd wordt te doen. Zij maken slechts Mijn Heilig Woord bekend en doen wat hun opgedragen wordt door de Heilige Wil van Mijn Vader. De tekenen dat de laatste profeet gekomen is Ė de enige profeet aan wie vandaag vanuit de Hemel de toelating gegeven is om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst Ė zijn nu zichtbaar. Wanneer jullie begrijpen dat de profetieŽn, aan de wereld vanuit de Hemel gegeven, slechts tot doel hebben jullie geloof te vergroten en ervoor te zorgen dat jullie trouw blijven aan Mijn Heilig Woord, dan zullen jullie ze aanvaarden. Wanneer zij plaatsvinden, zoals geopenbaard, dan zullen jullie de Waarheid kennen.

Wees gereed. Wees in vrede, want Ik zal wandelen met jullie allen die zich nu verzamelen om Mijn Restleger op Aarde te vormen.

Jullie Jezus