945 – Jullie moeten kalm blijven, in vrede, maar met een vastberaden voornemen het Heilig Woord van de Evangeliën te blijven verkondigen
Zondag 20 oktober 2013, 12.07 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang aan jullie allen , Mijn geliefde apostelen – zij die op de aarde rondgaan en Mijn Heilig Woord verkondigen – bekend te maken dat jullie je aan Mij moeten vasthouden als nooit voorheen. Deze tijden die jullie te wachten staan, zullen moeilijk zijn en allen die in Mij blijven, met Mij en voor Mij, jullie zullen verantwoordelijk zijn om de Vlam van Mijn Licht brandend te houden in de komende donkere dagen.

Mijn dierbare kinderen, jullie moeten kalm blijven, in vrede, maar met een vastberaden voornemen het Heilig Woord van de Evangeliën te blijven verkondigen in alle uithoeken van de wereld. Jullie, Mijn Restleger, zullen al Gods kinderen naar Mij toebrengen en hen helpen zich te beschermen tegen de uitwaseming van het kwaad, die miljoenen zielen zal omhullen. Jullie zijn van Mij en jullie wandelen in het Licht van God, de weg effenend voor de wereld om gered te worden.

Mijn Genaden worden uitgestort over jullie, Mijn geliefde apostelen, en eens jullie weten dat jullie door Mij geleid worden en jullie volledig in Mij vertrouwen, zal geen kwaad jullie kunnen deren. Maar zouden jullie jezelf toestaan om vrijwillige dienaren te worden van het bedrog, dan zal Mijn Bescherming jullie niet bedekken. Diegenen onder jullie die aan de kant staan van de valse profeet en de antichrist zullen door Satan verstrikt raken en hij zal jullie niet vrij laten. Diegenen onder jullie die aan de zijde wandelen van Mijn vijanden en de beker van het serpent slikken, zullen door hem vernietigd worden indien jullie het zouden aandurven hem uit te dagen.

Luister nu naar Mijn Waarschuwing – plaats jullie aan de kant van het beest en zweer een onheilige eed om kettertij te eren en jullie zullen het heel moeilijk hebben om jullie los te wrikken uit zijn boosaardige greep. Bid dat jullie de wijsheid zouden hebben om de Waarheid te zien.

Jullie Jezus