944 – De antichrist zal subsidies toekennen om ondernemingen, organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe een-wereldhandelscentrum te werken.
19 oktober 2013, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik richt Mij tot al Mijn leerlingen die Mij gehoord hebben en Mij erkennen in deze Boodschappen, om nu naar Mij te luisteren.

Dit Werk, dat jullie geschonken werd, is Heilig. Om het even welke kwelling, misbruik, lijden en bespotting jullie mogen ondergaan omwille van deze Missie, onthoud dat dit Werk van Mij is. Mijn laatste Missie, aan de wereld gegeven, door Gods profeet, is een grote Gave aan de mensheid. Stijg boven de bespotting uit, waarvan jullie getuigen zullen zijn en weet dat die door de duivel gecreëerd wordt in een poging om de Waarheid te stoppen. De Waarheid, Mijn Heilig Woord, zal vertrappeld worden en elke boze geest, losgelaten uit de diepten van de Hel, zal al het mogelijke doen om Mijn Stem tot zwijgen te brengen.

Werkend doorheen die zielen, die zichzelf openstellen voor besmetting, zullen de boosaardige werken van Satan weldra verbloemd zijn en de wereld aangeboden worden als Heilige Schrift. De nieuwe leer, zo zullen zij zeggen, werd door Mij, Jezus Christus, goddelijk geïnspireerd. Zij zal bij de hele wereld onder de aandacht gebracht worden, terwijl zij laagje voor laagje zal onthuld en verwelkomd worden, vooral door een seculiere wereld. Zij van wie jullie nooit  gedacht hebben dat zij God zouden eren, zullen de eersten zijn om de reeks van ketterijen – leugens tegen Mij – te omarmen wanneer zij geopenbaard worden.

Nooit eerder zal de Katholieke Kerk zulk een openbare eer ontvangen vanwege de wereldmedia en de politieke elite. Nooit eerder zullen atheïsten en alle religies, met inbegrip van hen die Mij niet eren, hun armen openen en op hun knieën vallen voor hen die beweren  dat zij God zijn.

Wanneer Mijn Beeld verdwijnt en niet langer gezien wordt en wanneer Mijn Kruisen, Heilige Bijbels, missalen voor de Heilige Mis, rozenkransen, medailles, scapuliers en Benedictuskruisen niet langer meer gevonden worden, dan zullen jullie weten dat het rijk van het beest begonnen is.

De wereld zal de lofliederen van de antichrist zingen. Amper nadat hij vrede zal gesticht hebben - een valse vrede, gesticht op grond van oorlogen die hijzelf hielp opzetten -  zal  hij verrassende verklaringen afleggen. Hij, de antichrist, zal verklaren dat hij boodschappen ontvangen heeft van God de Vader en zij zullen authentiek lijken. Dan, gebruikmakend van de macht van het occulte, zal men zien dat hij velen geneest en blijkbaar over grote geestelijk gaven beschikt. Velen zullen versteld staan van de ‘zogenaamde’ wonderen die hij lijkt te doen en de wereld zal hem aanbidden en aan zijn voeten neerliggen. Vervolgens zal hij, de antichrist, zichzelf afkondigen als zijnde dat hij Jezus Christus zelf is, de Mensenzoon, en zeggen dat de tijd voor hem gekomen is om de wereld terug te winnen en de hele mensheid te redden. Wie de verdorvenheid en de obsceniteiten durft uit te dagen, die uit de mond van het beest zullen voortkomen, zal zwaar gestraft worden.

In deze tijd, omwille van de besmetting van Satan in de wereld, zal de zonde zo wijdverspreid zijn dat de menselijke waardigheid haar laagste peil zal bereiken, waar onzuiverheid, begeerte, hebzucht en alle andere gemene zonden, in de Ogen van God, in alle openbare plaatsen zullen gezien worden. Omdat verklaard zal worden dat de zonde een natuurlijke menselijke fout is en omdat gezegd zal worden dat God jullie niet zal oordelen op een zwakke menselijke neiging, zullen velen de zonde omarmen en geen schaamte meer in hun ziel gevoelen.

De beroemdheden van de wereld, entertainers, media, filmsterren zullen allen aandringen om gezien te worden met de antichrist en zijn beeltenis zal meer zichtbaar zijn dan van eender wie voor hem kwam. Hij zal vloeiend vele talen spreken; hij zal knap zijn; hij zal een groot gevoel voor humor hebben en buitengewone communicatiebekwaamheden. Hij zal zeer voorzichtig zijn met betrekking tot wat hij zegt over God en hij zal nooit naar de Moeder van God verwijzen, want zij zal beschouwd worden om verder geen rol meer te spelen.

De interviews met de antichrist zullen gewoon zijn en mensen zullen aan zijn lippen hangen bij elk woord dat hij zegt. Hij zal politici beïnvloeden in alle landen en diegenen met wie hij gezien wordt zullen als koningen behandeld worden. Daarbij zal het niet blijven. Zijn citaten zullen op de preekstoelen van alle kerken verkondigd worden. Er zal hem grote eer geschonken worden en positie in alle kerken, totdat hij ten slotte zal zitten op de nieuwe troon in de nieuwe tempel van Babylon. Zijn invloed zal zich uitstrekken tot alle banken, handelswetten en de wereldeconomie. De antichrist zal subsidies toekennen om ondernemingen en organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te verlokken om voor zijn nieuwe een-wereldhandelscentrum te werken. Grote rijkdom zal tot stand komen door diegenen die deel willen uitmaken van het rijk van de antichrist. Ieder die trouw zweert aan hem, ook door religieuze ceremoniën, werk of handelsakkoorden, zal  een merkteken moeten aannemen. Zij die het merkteken aanvaarden, dat in de vorm zal zijn van een bankkaart met een speciale chip die in hun hand zal verankerd worden, zullen hun ziel aan hem verliezen.  Al diegenen die het Zegel van de Levende God zullen dragen, zullen uit de klauwen van de antichrist ontsnappen en immuun worden voor de gruwel. Negeer deze waarschuwing niet. Vrees haar niet, want indien jullie Mijn instructies volgen, zullen jullie beschermd worden.

Ik vergoot vele tranen bij het geven van deze Boodschap en dat is de reden waarom Mijn Pijn in jou, Mijn dochter, op dit moment zo groot is. Troost Mij door Mijn Barmhartigheid en Mijn Bescherming in te roepen.

Jullie Jezus