942 – Elke nieuwe wet die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk zal ingevoerd worden, zal de spot drijven met de Waarheid die door Mijn Vader werd bepaald
17 oktober 2013, 20.38 u.

Mijn zeer geliefde dochter, als er maar meer mensen echt in Mij, hun Jezus, zouden geloven, dan zouden zij vrede in hun harten vinden. Waar geen vertrouwen is, daar is angst. Angst belet dat de Liefde van God jullie ziel kan doordringen en dan worden jullie een gevangene. Niets, enkel Mijn Licht, zal de last optillen.

Wanneer Ik jullie de Waarheid zeg, doe Ik dat enkel omdat Ik jullie bemin en hunker naar de dag dat wij eindelijk zullen verenigd zijn. Heb geen angst voor de Waarheid. Mijn Liefde zal jullie vullen met de moed en de sterkte om standvastig en trouw te blijven aan Mij in alle dingen. Ik bescherm allen die Mij daarom vragen, maar het zijn enkel de zielen die zich volledig aan Mij overgeven, die geen angst zullen hebben.

De boosaardigheid van het beest zal onder de dekmantel van aantrekkelijk en modern verschijnen en zal zodoende aan allen geopenbaard en aangenaam voorgesteld worden als menselijkheid, liefdadig en ‘zorg voor de arme’. Geloof geen minuut, dat Satans ware aanhangers jullie hun echte kleur zullen bekennen. Elke leugen die zal voorgesteld worden, om de Waarheid te vervangen, zal logisch overkomen en voor het algemeen welzijn van allen. Elke nieuwe wet die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk zal ingevoerd worden, zal de spot drijven met de Waarheid die door Mijn Vader werd bepaald in de Tien Geboden, door Mozes gegeven. Elk gebaar, hoe subtiel ook, zal ontworpen zijn om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon te beledigen. De misleider, door zijn dienaren, kan er niet aan weerstaan Mij te bespotten, want hij haat Mij. Hij zal elke voorwerp in Mijn Kerk door handelingen,  woorden en de toevoeging van Satanische symbolen smaden. Enkel zij die de Waarheid kennen zullen deze gruwelen zien en exact begrijpen wat zulke gebaren echt bedoelen.

De macht van Satan kan verwarren, afleiden en Mijn leerlingen kwellen. Hij, Satan, zal jullie nooit met rust laten, vooral niet wanneer jullie getuigenis afleggen van de Waarheid. Maar weet dit – hij kan overwonnen worden wanneer jullie Mij volledig vertrouwen. Wanneer jullie je aan Mij overgeven, zal hem niet de macht gegeven worden om jullie geloof in Mij te beïnvloeden. Hij, Satan, is uitgeteld. Zijn rijk, hoe pijnlijk het ook voor de mensheid was, is ten einde. Zijn laatste belediging tegenover Mij zal uitgevoerd worden door de antichrist, die Mij zal imiteren en de wereld voor de gek houden door te laten geloven dat hij Mij is, Jezus Christus, en dat hij gekomen is om de wereld te redden.

Wanneer jullie de Waarheid kennen, zullen jullie in staat zijn deze bekoring te weerstaan. Wanneer jullie standvastig blijven in de Waarheid, die vervat zit in de allerheiligste Bijbel, dan zullen jullie gered zijn.

De laatste aanval zal snel zijn en dan zal Ik de wereld de Waarheid laten zien en enkel zij die vol haat zitten voor Mij zullen haar ontkennen. Vrees niet, want Ik Ben de enige Redder van de mensheid. Alleen Mijn Liefde zal jullie ondersteunen. Vrees enkel voor die arme zielen die Mij zullen bespuwen wanneer Ik hen, beslissend, de hand reik om hen in het Nieuwe Paradijs op te nemen. 

Jullie Jezus