941 – De slang geeft bijzondere boodschappen aan de antichrist, die hij zorgvuldig documenteert.
Woensdag 16 oktober 2013, 23.27 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de zeer onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie vijanden, de valse profeet, de antichrist en de draak, dat is Satan, zullen nu opstaan in openlijk verzet tegen de Allerheiligste Drie-Eenheid. Weet dat zij vele duizenden en duizenden toegewijde leerlingen hebben en terwijl de tijd nadert, zullen vele geheime en afschuwelijke ceremoniën plaatsvinden om het serpent te eren.

Het serpent (satan) is zo voorzichtig om zijn ware zelf niet te openbaren, zijn werkelijke boosaardige bedoelingen tegen elk kind van God zijn vermomd, en hij vertoont zich aan zijn uitverkoren elite als een charmante, mooie prins, waarbij hij zich op zijn meest verleidelijke wijze voor hen laat zien. Net zoals er met Mijn Eigen uitverkoren profeten gecommuniceerd wordt, zo geeft ook het serpent (satan) bijzondere boodschappen aan de antichrist, die hij zorgvuldig documenteert en vervolgens deelt met zijn hiërarchie op Aarde. Die boodschappen bevatten instructies om Mijn Kerk te ontheiligen, in voorbereiding op de antichrist die zijn troon zal bezetten en de wereld belazeren door haar te laten geloven dat hij de Christus is, de Redder van de Wereld.

Luister nu, jullie allen die deze waarschuwing verwerpen. Weldra zullen vele van Mijn leerlingen, die Mij beminnen, maar niet in deze boodschappen geloven, groot gevaar tegemoet gaan. Het plan om jullie van Mij weg te trekken is begonnen, en tenzij jullie voorzichtig en waakzaam blijven, zullen jullie in het hol van de duisternis gelokt worden. Hij, de antichrist, zal elk aspect van Mijn Goddelijkheid weerspiegelen, dat hem door het serpent zal bekend gemaakt worden. Hij, het serpent, zag Mijn Kruisiging en alleen hij heeft de kennis van de details, die die verschrikkelijke gebeurtenis omgaf. Hij zal met Mij spotten door zijn toegewijde dienaren op te dragen rituelen te reconstrueren, in omgekeerde zin, in Mijn Kerk. Mijn Woord zal genomen worden en nieuwe obscene delen zullen er worden aan toegevoegd om het beest te eren, en velen zullen de betekenis ervan niet begrijpen.

Scharrel rond met de duivel en plaats jullie zelf tot zijn beschikking en dat zal tot grote beproevingen leiden. Herhaal de gemene woorden die hij onder jullie zal zaaien en jullie zullen je ziel voor hem openen. Aanbid hem, door van de antichrist te houden wanneer die arrogant voor jullie paradeert en jullie zullen hem in jullie hart plaatsen, in plaats van Mij. Al wat Ik jullie geleerd heb zal achterstevoren, ondersteboven en binnenstebuiten terugkomen. Omdat zo velen Mijn Leer niet echt begrijpen en omdat zo weinigen onder jullie zorgvuldig geluisterd hebben naar de Evangelies, met betrekking tot de inleidende gebeurtenissen naar Mijn Tweede Komst, zullen jullie er niet wijzer op worden.

O hoe breekt het Mijn hart jullie dit nieuws te moeten meedelen. Hoe verlang Ik dat jullie niet zo zouden moeten lijden. Maar, Ik beloof dat Ik jullie pijn zal verzachten en wanneer zijn rijk plaatsvindt zal het snel voorbij zijn.

Aan de zielen die onschuldig gevangen worden in die karikatuur van Mijn Goddelijkheid, zal Mijn Barmhartigheid betoond worden. Helaas, zij die geloven dat zij in een paradijs zullen regeren, dat hun door de bedrieger beloofd werd, zullen zichzelf terugvinden in het vuur  van de hel waar zij voor eeuwig zullen lijden. Er zal niemand zijn om hen te helpen, want zij zullen de leugens geslikt hebben, die bedacht werden om hun vertrouwen te winnen, wat als resultaat zal hebben dat vele zielen zullen verloren gaan die hun valse leer blindelings volgen.

Bid om Genade voor hen die door de koning van de duisternis zullen misleid worden.

Jullie Jezus