940 - De plannen zijn door de onheilige drie-eenheid beraamd om al wat Waar is uit te bannen
Dinsdag 15 oktober 2013, 15.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat al Mijn priesters, van elke christelijke denominatie, de Allerheiligste Sacramenten beginnen te beveiligen. Zij die behoren tot de Katholieke Kerk zullen als eersten getuige zijn van de vernietiging en ontheiliging van de Sacramenten. Zij die trouw zijn aan Mij, Jezus Christus, zullen zich ijverig   voorbereiden op deze verschrikkelijke wildernis waarin Mijn Kerk zal geworpen worden. Jullie moeten je nu voorbereiden, want het zal door jullie trouw zijn dat al Gods kinderen in staat zullen zijn de Sacramenten in hun heilige staat te ontvangen.

Tot alle andere Christelijke kerken zeg Ik het volgende. Onthoud Mijn Belofte van wederkomst op de Grote en Heerlijke Dag van Mijn Tweede Komst. Weet ook, dat in de jaren die hier naartoe leiden, al diegenen die Mij volgen met vreselijke beproevingen zullen te maken krijgen. Zij die erin zullen slagen nieuwe machtsposities te bekleden, binnen al jullie denominaties, zullen door de valse profeet geleid worden en allen zullen zij zijn woorden in de mond nemen en zijn daden nadoen.

Wee diegenen die partij kiezen voor de valse profeet want hij is de tegengestelde van Johannes de Doper en zal de voorloper zijn van de antichrist die over jullie allen zal regeren.

Jullie zullen door Mij beschermd worden, want weldra zal Ik de Enige zijn die jullie hebben om jullie te leiden. Ik alleen kan vertrouwd worden om jullie de Waarheid te zeggen wanneer jullie zich laten leiden door ketterijen, die jullie zullen aangeboden worden als de nieuwe vorm van moderne Christelijke theologie. Hoe sluw is Satan, want hij zal nooit choqueren – integendeel, hij zal, door hen die hem dienen – jullie meetrekken naar een verdraaide, omgekeerde interpretatie van Mijn Allerheiligste Woord.

De plannen zijn door de onheilige drie-eenheid beraamd om al wat Waar is uit te bannen. Al wat aantrekkelijk is voor de seculiere wereld, waar menselijke hebzucht heerst en het  verlangen om de zonde te negeren, zal door alle Christelijke Kerken aan de gelovigen aangeboden worden. Deze dag werd in steen geschreven en zal de laatste belediging zijn, door God toegestaan, voordat Hij Mij, Zijn enige Zoon, zendt om al diegenen te verzamelen die trouw blijven aan het Woord van God. Wanneer de leugens jullie gepresenteerd worden, zullen zij de schijn wekken iets goeds te zijn. Het insigne van de nederigheid zal in al jullie kerken te zien zijn, daar het zal geadopteerd worden door diegenen onder hen die jullie zullen misleiden.

Elk kenmerk dat met Mij geassocieerd wordt – Mijn Liefde voor de armen, Mijn Liefde voor de zwakke en nederige, Mijn afkeuring van hebzucht, gierigheid en lust - zal gebruikt worden als deel van de argumenten om jullie te dwingen deze nieuwe leer aan te nemen, deze nieuwe ene wereldreligie, om de wereld voor te bereiden op de heerschappij van de antichrist.

Als liefhebbende God geef Ik jullie deze waarschuwingen om jullie te redden. Luister nu naar Mij. Al wat Ik vraag is slechts een ding.: blijf trouw aan Mijn Heilig Woord. Mijn Heilig Woord werd jullie gegeven in de Heilige Bijbel. Het kan nooit veranderen. Maar de vijanden van God zullen de betekenissen ervan verdraaien. Wanneer dat gebeurt, verwerp dan hen die jullie zeggen dat God zulke veranderingen zou goedkeuren. Niets kan verderaf staan van de Waarheid dan dat.

Jullie Jezus