939 – Moeder van Verlossing – Aan de priesters van de Katholieke Kerk verzoek Ik dringend om Mijn Allerheiligste Rozenkrans bij jullie te dragen
14 oktober 2013, 15.30 u.

Mijn geliefde kind, geloof geen moment, dat gelijk wie onder jullie sterk genoeg is, om uit jezelf de bekoringen te weerstaan die jullie zullen tegemoet treden om de waarheid – het ware Woord van God -  de rug toe te keren. Zonder voortdurend gebed, zullen jullie ondervinden dat jullie niet in staat zullen zijn om op te staan en de waarheid te verkondigen wanneer jullie met leugens geconfronteerd worden.

Jullie allen moeten de kruistochtgebeden bidden daar de duisternis reeds begonnen is neer te dalen over de Kerk van Mijn Zoon op aarde en jullie moeten hierop elke seconde voorbereid zijn.

Aan de priesters van de Katholieke Kerk, verzoek Ik dringend om altijd Mijn Allerheiligste Rozenkrans en een Benedictuskruis bij jullie te dragen. Jullie moeten elke dag Mijn heilige Rozenkrans bidden en let op diegenen in de hogere rangen binnen de Kerk om te zien wie van hen Mijn heilige Rozenkrans  in het openbaar bidt. Wanneer Ik vereerd wordt, moet Mijn heilige Rozenkrans door alle aanwezigen voor mij gebeden worden. Indien zij die zeggen de gelovigen te leiden om Mijn hulp te zoeken voor Gods Troon, Mijn Rozenkrans niet kunnen bidden, dan hebben zij jullie gebeden nodig. Voor mij komen, om Mijn hulp in te roepen zonder het bidden van Mijn Rozenkrans, is zonder inhoud, het is alsof men een soldaat zou vragen ten strijde te trekken zonder wapenrusting. 

Mijn Rozenkrans is het allermachtigste gebed en, wanneer hij dagelijks gebeden wordt, zal hij de macht van de duivel vernietigen. Diegenen, wier zielen door Satan verduisterd zijn, zullen het te pijnlijk vinden om dit gebed te bidden. Door hun daden zullen jullie weten wie zij zijn en jullie moeten God vragen, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, om hen te helpen naar het Licht van God te trekken.

Jullie geliefde Moeder