938 – Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet erkennen
13 oktober 2013, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer diegenen onder jullie zich verlaten voelen en onzeker omtrent Mijn Liefde voor de wereld, mogen jullie nooit opgeven om Mijn hulp in te roepen. Jullie zullen, van tijd tot tijd, een gevoel van hopeloosheid kennen, een gevoel van angst en een gevoel van verlatenheid wanneer jullie vasthouden aan Mijn heilig Woord, dat aan de wereld gegeven werd door het heilig Evangelie. Zelfs nu, terwijl Mijn heilige boodschap jullie nog steeds wordt aangeboden, zullen jullie je zeer geïsoleerd voelen, omdat maar weinig mensen in praktijk brengen wat Ik hen over Mijn heilig Woord leerde.

Indien jullie zeggen dat jullie je naaste beminnen en hem vervolgens belasteren, zullen jullie nog altijd bij Mij horen. Indien jullie zeggen dat jullie in de Tien Geboden geloven, maar hen aanpassen aan jullie levensstijl, dan zijn jullie blind voor de waarheid. Indien jullie de sacramenten aannemen die jullie door Mij gegeven werden, maar ze verbreken, dan beledigen jullie Mij. Wanneer jullie Mijn heilig Woord prediken aan anderen en vervolgens jullie zelf voor de anderen plaatsen door te zeggen dat jullie waardiger zijn dan zij, in Gods ogen, dan beledigen jullie Mij. Wanneer jullie verklaren dat het Woord van God er niet langer toe doet in een moderne wereld en dat het moet aangepast worden om aantrekkelijk te zijn voor een geseculariseerde wereld, dan spuwen jullie in Gods gelaat. Wanneer jullie geloven dat jullie kennis van Mij superieur is aan Mijn heilig Woord, zoals Ik het jullie nu geef door deze boodschappen en dat er dwalingen in vervat zitten, dan zijn jullie onwetend omtrent de Waarheid. Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet (h)erkennen.

Dus, zelfs diegenen onder jullie die zich tevreden voelen met hun begrijpen van Mijn heilig Woord en Mij nu in deze missie verwerpen – jullie hebben Mij verlaten. Jullie vooral moeten Mijn hulp inroepen want jullie zijn niets zonder Mij.

Jullie Jezus