937 – Eens de Hemel en de Aarde één worden, zal er geen Vagevuur meer zijn
Zaterdag 12 oktober 2013,17.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn troon zal op de vernieuwde aarde geplaatst worden en weldra zullen allen in vrede en harmonie leven, overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.

De wereld zal worden zoals hij was in het begin en er zal geen wanklank meer voorkomen. Al Gods kinderen, die gekozen zijn om zich met de engelen en de heiligen te vervoegen, zullen een volmaakt bestaan leiden. Maar weet dit. Zij die de realiteit van het Nieuw Paradijs niet aanvaarden, wanneer hun elke mogelijke kans gegeven werd om te beslissen welk pad zij verkiezen, zullen geen tweede kans meer krijgen. Eens de Hemel en de aarde één worden, zal er geen vagevuur meer zijn. Het enige pad dat zielen zullen nemen, die weigeren Mijn barmhartigheid aan te nemen wanneer die hun vrijelijk wordt aangereikt, zal datgene zijn dat naar de hel leidt. Velen zullen zo koppig zijn, omdat zij bijna volledig vertrouwen op verstandelijke redeneringen, zodat zij, onbewust, ervoor kiezen de eeuwigheid in het vuur van de hel door te brengen.

Zij die niet in God geloven noch de waarheid aanvaarden, geloven niet in het bestaan van Satan. Hij, de bedrieger, zal hun verstand met leugens verduisteren, om hen alzo te verlokken naar de martelkamers. Eens daar, omwille van zijn haat tegenover de mens, zal hij hen onophoudelijk doen lijden voor eeuwig. Ik kan deze zielen dan niet helpen. Hoe ween Ik van bitter verdriet over de zielen van de arrogante mensen, de onwetenden en zij met versteende harten. Zij zitten zo vol hoogmoed, dat zij Mij nooit zullen zien omdat zij dat niet kunnen. Het is voor mensen onmogelijk Mij te zien of met Mijn ware Woord vervuld te zijn, wanneer zij aangetast zijn door de zonde van hoogmoed. Diegenen onder jullie, anderzijds, die Mij wel kennen, maar die Mij aanvaarden op eigen voorwaarden – ook jullie verwijderen jezelf van Mij.

Waarom zeggen jullie Mij te kennen en verdraaien jullie vervolgens wat Ik jullie vertelde omtrent het volgen van Mij? Hoe kunnen jullie jezelf Christen noemen en toch bereid zijn een valse theologie en leugens aan te nemen, die jullie verdraaid hebben om jullie eigen levensstijl niet te hinderen? Wie zijn jullie als jullie Mij niet volgen en de volle waarheid van Mijn Leer niet aanvaarden? Jullie zijn dan verraders. Jullie verraden Mij. Wanneer jullie Mij eens verraden hebben, zullen jullie verleid worden om dat steeds weer te doen, totdat jullie, uiteindelijk, niet langer meer Christenen zullen zijn in Mijn ogen. 

Ik moet een oproep doen tot al diegenen die geloven in Mijn Woord en jullie vragen, wanneer Ik ooit zonde door de vingers heb gezien? Ik vergeef zonde, maar Ik verschoon haar nooit. Indien jullie geloven dat Ik de zonde vergoelijk, dan rechtvaardigen jullie zonde. Jullie zullen lijden omwille van de dwaling van jullie wegen en jullie zijn niet beter dan zij die Mij verraadden, bespotten, beschimpten en Mij kruisigden.

Vergeet niet, Ik leerde jullie de waarheid. Niets anders dan de waarheid zal jullie ertoe brengen de redding te aanvaarden die Ik nu aan de wereld geef, op deze laatste etappe van Mijn Verbond om de mensheid te redden.

Vergeet nooit dat Ik de waarheid ben. Alleen de waarheid komt van Mij.

Jullie Jezus