936 – Wees rustig jullie allen, en weet dat God eeuwig de Almachtige is en dat geen enkele daad, hoe kwaadwillig ook, niet door Hem kan vertrapt worden.
Vrijdag 11 oktober 2013, 22.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag naast je wandel, elke minuut, wachtend op jouw antwoord. Er zijn momenten waarop jij te veel te doen hebt voor deze missie, maar jij moet altijd de gepaste tijd voor Mij, jouw Jezus, opzij zetten. Onthoud, Ik ben altijd tegenwoordig en antwoord altijd aan diegenen die tot Mij roepen. Niets mag jou ooit  scheiden van Mijn gezelschap omdat de tijd die je Mij geeft, jou grote genaden verleent.

Vandaag vraag Ik dat allen die aanvaarden dat Ik nu tot de hele wereld spreek door het Boek der Waarheid, zichzelf voorbereiden. Sta nooit toe dat Mijn boodschappen jullie ongerustheid, bezorgdheid of paniek veroorzaken. Geloof nooit dat Ik jullie zou vragen weg te rennen van jullie huizen naar toevluchtsoorden, want dat bevel komt niet van Mij. De toevluchtsoorden waarover Ik spreek zijn die plaatsen waarnaar jullie moeten gaan om de Mis en de sacramenten te ontvangen.

Mijn trouwe dienaren zijn zich nu over de hele wereld aan het voorbereiden op die dag die komt en waarop het dagelijks Misoffer er niet meer zal zijn.

Jullie moeten het Gezegende Zegel van de Levende God altijd in jullie huizen hebben en in gelijk welk formaat om het ook bij jullie te dragen. Dat zal jullie beschermen tegen elke vorm van vervolging en jullie zullen de nodige sterkte verkrijgen om trouw te blijven aan God en aan alles wat duidelijk in de allerheiligste Bijbel staat opgetekend.

Wees rustig jullie allen, en weet dat God eeuwig de Almachtige is en dat geen enkele daad, hoe kwaadwillig ook, niet door Hem kan vertrapt worden

Diegenen onder jullie die ervoor kiezen Mijn oproep te beantwoorden zijn gezegend. Jullie zullen, in ruil, door jullie daad van liefde voor jullie naaste, het Zegel van de Levende God verspreiden overal waar jullie gaan. Nu moeten jullie dat doen. Vertrouw Mij. Voel jullie nooit rusteloos, want Ik verspreid geen angst. Ik verspreid de waarheid, die voor sommigen overweldigend kan zijn. Ik ben jullie beschermer, jullie Redder, en Ik kom spoedig om jullie de definitieve redding te brengen en de komende wereld, die geen kwaad zal kennen. Wees in vrede. Ik zal jullie leiden en jullie allen beschermen en jullie de gave van volharding geven in al de komende beproevingen.

Jullie Jezus