933 – Indien jullie de zonde verloochenen, dan verloochenen jullie Mij
Vrijdag 4 oktober 2013, 23.44 u.

Mijn zeer geliefde dochter, niemand kan Mij bevechten en eeuwige redding verwachten, tenzij hij zich volledig aan Mij overlevert. Al Gods kinderen moeten beseffen dat de tijd nadert waarin de wereld moet weten dat Mijn laatste oproep zo goed als voor de deur staat.

Wees nooit bang voor Mijn oproep. Verwelkom hem, want Ik breng jullie Liefde, vrede en redding. Negeer Mij op jullie eigen risico, want Ik geef jullie slechts voldoende tijd om Mijn oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen – om het even wie jullie zijn – jullie zullen je weldra geïsoleerd voelen en afgesneden van Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid. Mijn Tegenwoordigheid, Mijn Woord en de ware Leer van God zullen verbannen worden en jullie zullen zelf in een zeer eenzame toestand verkeren. Diegenen onder jullie die Mijn heilige boodschappen van liefde aan de wereld beschimpen en bespotten, zullen, wanneer zij het pad van bedrog volgen, achtergelaten worden in verbazing hoe dat kan. Hoe verder jullie dat pad bewandelen, hoe groter de afstand die jullie zullen plaatsen tussen jullie zielen en Mijn barmhartigheid.

Wanneer jullie Mij beminnen, zullen jullie in Mijn onderrichtingen geloven. Wanneer jullie Mij kennen, dan zullen jullie Mijn heilig Woord in de Schriften erkennen. Indien jullie Mij kennen en toch nog aanvaarden dat Ik ooit zou toestaan dat Mijn heilig Woord zou verdraaid worden in iets wat het niet is, zonder dat Ik ingrijp, dan kunnen jullie niet zeggen Mij te kennen. Als jullie geloven dat Ik, de Mensenzoon, die een brutale dood stierf om jullie van de zonden te redden, Mij zou kunnen terugtrekken en dergelijke situatie door de vingers zien, dan ontkennen jullie het Woord van God.

Indien jullie de zonde verloochenen, dan verloochenen jullie Mij. Aanvaard de zonde als iets goeds of geloof, voor één minuut, dat Ik ze wel zal verontschuldigen zonder verzoening, dan kunnen jullie niet langer aanspraak maken op een plaats in Mijn Koninkrijk. Ik waarschuw jullie dat deze komende periode jullie zal leiden op het gevaarlijkste pad van vernietiging, tenzij jullie trouw blijven aan Mijn heilig Woord.

Mijn Woord is eeuwig. Mijn Koninkrijk is van jullie wanneer jullie Mijn Woord aanvaarden zoals het jullie gegeven werd. Waag het ermee te knoeien of aanvaard gelijk welke vorm van nieuwe aanpassing en jullie zullen daarvoor lijden. Mijn toorn stijgt nu, wanneer Ik zie hoe weinig respect velen onder jullie tonen tegenover de waarheid zoals die opgetekend staat in Mijn Vaders Boek. Er kan geen andere waarheid zijn. Geen enkele vorm van afwijking kan ooit door God worden aanvaard. Geen argumenten. Geen menselijk redeneren. Geen uitzonderingen. De waarheid zal in eeuwigheid standhouden. Leugens zullen jullie in de armen van het Beest drijven.

Jullie Jezus