932 – Terwijl de kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen die voorzegd werden
Donderdag 3 oktober 2013, 22.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de kruisiging van Mijn Kerk op aarde begint, moeten jullie letten op al de tekenen die voorzegd werden.

De vijanden van God zullen elk aspect van Mijn eigen kruisiging nabootsen, te beginnen met de ontwijding van Mijn Lichaam. Toen Ik voor Mijn beulen gesleurd werd, beroofden zij Mij van Mijn klederen, om Mij te bespotten en Mij te beschamen. Vervolgens kleedden zij Mij in het rood - de kleur die geassocieerd wordt met het Beest. Dan vochten zij over wie de eerste nagel in Mijn Lichaam mocht kloppen. Vervolgens, net als wilden, trokken zij aan Mijn ledematen en rekten Mijn armen zo ver uit dat zij ze uit hun kom trokken, om Mij nog extra pijn te geven. Om Mij nog meer te doen lijden, dreven zij de nagels door de palmen van Mijn handen in een hoek zodat zij er langs Mijn polsen terug uitkwamen. Mijn twee armen werden in twee vreemde  hoeken getrokken en Ik hing in een pijnlijke, ongebruikelijke hoek, ontworpen om Mij de maximum hoeveelheid pijn en vernedering te geven.

Zij trokken loten om te weten welke acht mannen de leiding zouden hebben over de bloedige foltering die zij aan Mijn Lichaam toevoegden. Zij zongen schunnigheden, sloegen en stootten Mij, stampten Mij in de maag en brulden als wilden. Zij bezoedelden Mij op alle mogelijke wijzen om aan allen die getuige waren van Mijn dood op het kruis te tonen dat Ik gestraft werd voor Mijn zogenaamde gemene leugens. Ik werd vermoord om Mij het zwijgen op te leggen en om te verhinderen dat het Woord van God de zielen zou bereiken.

Hetzelfde zal weldra gebeuren. Het zal voor Mijn vijanden niet voldoende zijn om de opdracht van Mijn Eucharistie te veranderen – zij zullen Mijn Lichaam eens te meer bezoedelen. Zij zullen Mij op gelijkaardige wijzen ontheiligen. De kleur rood zal gebruikt worden; voor Mijn kruis zullen zij gebaren maken en Mij door hun nieuwe rituelen beledigen. Enkel zij die de tekenen herkennen zullen bemerken hoe deze heiligschennissen met enthousiasme aan de  wereld zullen voorgesteld worden, te midden van grote pracht en  praal.

De nieuwe homilieën zullen onzin zijn en veel van de nieuwe liturgie zal geen steek houden. Tot diegenen die Mijn Leer kennen, wees jullie bewust van de verwarrende, onlogische en ingewikkelde uiteenzettingen, die de introductie zullen begeleiden van de nieuwe, herziene leerstellingen en vroegere geloofsbelijdenissen. Zij zullen niet alleen verwarren en groot ongemak scheppen in jullie ziel, zij zullen vol tegenstrijdigheden en leugens zitten, die nooit van Mij, Jezus Christus kunnen komen.

Aan jullie werd de waarheid gegeven vanaf de tijd dat Ik op de aarde rondging. Nu zullen jullie de leugens krijgen, ontworpen om jullie van God af te keren. Zorg ervoor dat jullie waakzaam zijn, want jullie zullen opgeslokt en meegnomen worden in een valse leer. De leer van de duisternis, jarenlang nauwgezet voorbereid, zal weldra over jullie neerkomen. Jullie mogen nooit beloften aanvaarden die Mijn Woord tegenspreken. Wanneer jullie die dingen zien gebeuren zullen jullie weten dat zij door de geest van het kwaad naar jullie gebracht worden, met de bedoeling jullie kans op eeuwige redding te vernietigen.

Jullie Jezus