931 – Er is een groot misverstand over datgene wat een man of een vrouw heilig maakt in Mijn Ogen.
Woensdag 2 oktober 2013, 22.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er is een groot misverstand over datgene wat een man of een vrouw heilig maakt in Mijn ogen.

Veel mensen in de wereld vinden het moeilijk om het christelijk geloof in praktijk te brengen als het op het bidden aankomt. Zoveel goede en welmenende mensen vinden het lastig om stil te zitten in vredevolle beschouwing van Mijn grote onderrichtingen die aan de wereld gegeven werden om de mensen te doen begrijpen wat van hen verwacht wordt. Ik stel geen grote eisen. Ik dwing zielen niet om uren en uren voor Mij door te brengen maar ja, toch ben Ik zo gelukkig wanneer nederige zielen dat wel doen – maar dat is een zeldzaamheid.

Dit is hoe Ik een intieme verhouding met al Gods kinderen verlang te doen groeien. Ik hoef maar net jullie kleine stem naar Mij te horen roepen wanneer jullie je persoonlijke gedachten met Mij wensen te delen, jullie verdriet, jullie vreugde, jullie zorgen, jullie mislukkingen en jullie verlangen naar Mij, opdat Ik Mijzelf tegenwoordig kan stellen en jullie Mij gewaarworden.

Zoals nooit eerder in de geschiedenis van de wereld zal God toestaan Zichzelf te laten aanvoelen in de zielen van hen die Hem nu zoeken, door Mij, Zijn enige Zoon. Door de macht van God de Vader, de Allerhoogste – kom Ik zelfs voor de allerlaagste, de meest onwaardige, de meest verwarde, de meest gekwelde van geest, om jullie het geschenk te geven van Mijn Tegenwoordigheid waar te nemen. Hoe doe Ik dat? Hoe zullen jullie weten dat Ik met jullie communiceer? Eerst zal Ik jullie vullen met de tranen van bekering. Jullie zullen een groot verdriet beginnen voelen wanneer jullie Mijn kruisiging herbeleven. Jullie zullen beginnen het leven door Mijn ogen te zien, zelfs in alledaagse situaties. Jullie zullen aangetrokken worden door anderen, die reeds met de gave van de Heilige Geest vervuld werden.

Ik kies niet diegenen waarvan jullie geloven dat zij waardiger zijn, heiliger, meer gezegend, meer gedisciplineerd dan jullie. Ik kies alleen diegenen die naar Mij toekomen in volledige nederigheid, waarbij hun eigen vrije wil vrijwillig door hen werd opgegeven, zodat hij Mijn Wil kan worden.

Indien jullie Mij waarlijk beminnen, dan zullen jullie echte vrede kennen. Indien jullie Mij waarlijk beminnen zullen jullie Mij zeggen:

“Jezus, Uw Wil is al wat telt, mijn vrije wil is van U. Doe ermee wat U wilt.”

Wanneer zielen Mij dit zeggen, zijn zij ware dienaars van Mij en zij zijn de reden waarom Ik de rest kan redden van hen die te koppig zijn om de betekenis te erkennen van de vereniging met Mij.

Ik kan veel dingen doen en veel wonderen scheppen, wanneer de vrije wil die Mijn Vader aan elke mens gegeven heeft, terug wordt opgedragen aan Mij, Zijn Zoon. Dat is de grootste macht, die de macht van het Beest zal teniet doen, wanneer hij aan de macht komt. Kom tot Mij en schenk Mijn Vader jullie vrije wil, om het menselijk ras vrijheid te brengen. Alstublieft, bid dit speciale kruistochtgebed:

Kruistochtgebed (123) – Geschenk van de vrije wil aan God:

Mijn liefste Jezus, aanhoor dit gebed van mij, een zeer onwaardige  ziel,

en help mij U meer te beminnen.

Uit mijn vrije wil geef ik U dit geschenk terug, lieve Jezus,

zodat ik Uw nederige dienaar kan worden

en gehoorzaam kan blijven aan de Wil van God.

Mijn wil is Uw Wil.

Uw bevel wil zeggen dat ik gehoorzaam ben aan elk verlangen van U.  

Mijn vrije wil is van U om ermee te doen wat nodig is

om alle mensen te redden die over de hele wereld van U gescheiden zijn.

Dit geschenk, dat mij gegeven werd bij mijn geboorte,

draag ik over aan Uw Allerheiligste dienst. Amen.

Hoe meer jullie Mij beginnen te leren kennen, hoe meer jullie twee dingen zullen begrijpen:  Mijn Leer is nooit veranderd. Ik bemin alle zielen.

Jullie Jezus