930 – De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans binnen in Mijn Zeer Heilige Kerk op Aarde haar hoogste niveau van macht bereikt
Maandag 30 september 2013, 15.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te letten voor de oproepen om geestelijke oefeningen (retraites) bij te wonen, die ingevoerd zullen worden om hen te overtuigen in te stemmen met een nieuwe getrouwheidseed, die – mochten zij hiermee instemmen – hun zeer heilige geloften die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zullen maken.

De kerkelijke vrijmetselarij heeft nu haar hoogtepunt van macht bereikt binnen Mijn Allerheiligste Kerk op Aarde en weldra zal zij haar nieuwe liturgie opleggen, die in strijd  zal zijn met Mijn Allerheiligste Wil. Gemaakt door de vijanden van God en vermomd als een nieuwe aanpassing om goed uit te komen voor politieke machten die het Christendom willen verbannen,  zal zij zo vlug voorgesteld worden dat velen binnen Mijn Kerk er versteld van zullen staan. Zij zullen pijnlijk getroffen zijn bij het zien van dergelijke gruwel, maar de stemmen van Mijn trouwe dienaren zullen niet in het openbaar gehoord worden, want de Vrijmetselaars hebben de controle over hoe deze nieuwe liturgie overal zal waargenomen worden. Elke tegenwerping die doorheen de wereld in bisdommen zal oprijzen, zal verworpen worden en terzijde geschoven. Door beroep te doen op een seculiere wereld, zullen zij zeggen dat meer mensen zich door een nieuwe liturgie zullen bekeren.

O hoe misleidend zal deze gruwel zijn en hoeveel zullen er vallen voor de leugens, die zo velen zullen wegleiden van de Waarheid. Het Boek van Waarheid was voorzegd aan de profeet Daniël zodat Gods kinderen nooit de Waarheid zouden vergeten wanneer zij verdrinken in de leugens die Mijn Kerk op Aarde zullen verslinden.

Aanvaard de Waarheid die door Mijn Kerk op Aarde werd verkondigd. Aanvaard de nieuwe wetten niet die men jullie zal dwingen te aanvaarden in Mijn Heilige Naam, en die zullen uitmonden in heiligschennis.

Jullie Jezus