928 - God de Vader – Indien Ik steden moet vernietigen om de verspreiding van het kwaad te doen stoppen, dan zal Ik dat doen
Donderdag 26 september 2013, 17.55 u.

Mijn liefste dochter, Mijn Hand van Gerechtigheid is over de wereld neergekomen en Ik zal diegenen straffen die Mijn kinderen kwetsen, naar ziel en lichaam. Jullie moeten Mijn Toorn vrezen evengoed als Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.

Ik zal tussenkomen in jullie landen om het escaleren van oorlogen te stoppen en indien Ik steden moet vernietigen om de verspreiding van het kwaad te doen stoppen, dan zal Ik dat doen.  Daar de boosaardigheid van de mens zich als een virus verspreidt, zal Ik die zielen in twee snijden en hen neervellen. Hoezeer maken de gemene zonden van abortus, oorlog, moord en het bedrog vanwege hen die meehelpen in de verspreiding van de zonden Mij ziek. Zij zullen daarvoor nu de prijs betalen.

Diegenen die politieke posities bekleden, die de beschikbaarheid van abortus leiden, zullen de eersten zijn om te worden gestraft. Wacht nu, want jullie zullen zien hoe zij  zullen lijden omwille van de gruweldaden die zij voor Mij hebben toegelaten. Die groepen, die het afsterven van de wereldpopulatie plannen door abortus, zullen in ondraaglijke pijnen sterven door Mijn Hand. Gerechtigheid zal hun eindelijk geserveerd worden, daar Ik hen niet langer zal toestaan om Mijn kinderen dergelijk kwaad te laten ondergaan. Hun arrogante beweringen, als zouden zij handelen in het belang van de mensheid, zullen tot zwijgen gebracht worden, want zij hebben zich van Mij afgesneden en nu hebben zij nog maar weinig tijd om hun zielen te verlossen.

Zij aan wie de verantwoordelijkheid gegeven werd om Mijn kinderen de Waarheid van het Evangelie te onderrichten, zullen het nodig hebben om aandacht te besteden aan deze Belofte. Ik zal jullie oprichten wanneer jullie de Waarheid zeggen, maar Ik zal jullie in de afgrond werpen indien en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontheiligen. En terwijl de leugenaars jullie zullen overtuigen van de noodzaak de Waarheid te veranderen en jullie vervolgen, zal het niets anders dan de duisternis zijn die Ik over de hele Aarde zal werpen. Dan zal er geween zijn en tandengeknars, maar niemand zal jullie horen. Jullie zullen niet langer zien, noch iets horen, maar jullie zullen de pijn voelen van die zielen die jullie vernietigd hebben omwille van de geloofsafval, die jullie hielpen voeden totdat het de zielen omhulde van die gewijde dienaren die jullie onderwezen.

Vrees Mijn Gramschap, want zij zal plots over jullie neerkomen en dan zal het voor jullie te laat zijn. Jullie zullen nooit Mijn Gelaat zien. Ik geef de leiders van al diegenen die Mijn Kerken op aarde besturen deze laatste waarschuwing.

Nalaten het Woord van God te verdedigen of de Heilige Eucharistie in ere te houden zal eindigen in dood en wanhoop. Ik zal jullie niet de tijd laten om de zielen te vernietigen van hen die gemerkt werden door Mijn vijanden.

Jullie Vader

God de Allerhoogste