927 - Moeder van Verlossing – Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om openlijk het Woord van God te verkondigen tijdens de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde
Woensdag 25 september 2013, 12.15 u.

Mijn kind, de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde is helemaal begonnen en al de tekenen worden stilaan zichtbaar. Net zoals bij mijn Zoon toen Hij op het Kruis genageld werd, was er slechts één apostel die tot het einde bij Hem bleef en zo ook, zullen slechts enkele van Zijn leerlingen op Aarde het aandurven om gezien te worden als verdedigers van Zijn Mystiek Lichaam op Aarde, wanneer het beroofd, vervolgd en dan vernietigd wordt.

Zeer weinigen van hen die trouw zwoeren aan mijn Zoon zagen Zijn geseling of gingen naast Hem bij de beklimming van de Calvarieberg. Ik had maar vier trouwe leerlingen – mijn nicht Maria, Martha, Maria Magdalena en Johannes – om Mij te ondersteunen en mij te helpen in mijn ondraaglijke smart toen Ik de verschrikkelijk marteling van mijn Zoon moest aanschouwen. Velen zullen mijn Zoons richtlijnen volgen door deze heilige Boodschappen voor de wereld, maar slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om openlijk het Woord van God te verkondigen tijdens de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde.

Mijn verdriet in deze tijd is groot nu alles wat tijdens mijn verschijningen in La Salette en  Fatima voorzegd werd, zich voor jullie allen begint te ontvouwen, maar velen onder jullie zijn blind.  Diegenen onder jullie die uren bij mij doorgebracht hebben in mijn Heiligdommen moeten komen en mij, jullie Moeder, vragen om jullie ogen te openen voor de Waarheid. Jullie moeten mij vragen jullie hart en ziel aan mijn Zoon toe te wijden, anders zullen ook jullie Hem verloochenen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing