926 - Wee die christenen die Mij in de steek gelaten hebben voor het new age heidendom
Dinsdag 24 september 2013, 22.44 u.

Mijn zeer geliefde dochter, elke levende ziel beschikt over een machtige intuïtie om God op te sporen in haar leven. Zij die de Liefde van God in haar zuiverste vorm vinden ontvangen die gave omwille van hun nederigheid en aanvaarding van het feit dat alle glorie aan God toebehoort.

Heidenen, van de andere kant, in hun zoektocht naar spirituele rust, gaan liever af op de schepping van de Ware God dan op hun Schepper. In plaats van zichzelf neer te werpen  voor God, Mijn Vader, de Almachtige, Schepper van alle dingen, liggen zij uitgestrekt ter aarde voor valse goden, inbegrepen  de wonderen die Hij schiep voor de wereld: de aarde, de zon, de maan en de sterren. Zij verafgoden deze grote wonderen en geloven dan dat zij door zo te doen grote krachten zullen ontvangen. Waar zij naar zoeken is een vorm van geestelijke verlichting waarvan zij hopen dat die hun genoegen en vrede zal brengen.  Door meditatie en yoga openen velen dan hun verstand en ziel om de geest van het kwaad toe te staan hen te verderven. Zij geloven ten onrechte dat een andere macht, anders dan diegene die van God de Allerhoogste komt, hun de vrede kan brengen waarnaar zij hunkeren.

Weet dat er slechts één God is. Gelijk welke andere vorm van bewieroking komt neer op afgodendienst. Het doet er niet toe wat zij zeggen of hoe zij hun handelingen rechtvaardigen, zij nodigen Satan uit om hun ziel binnen te dringen en eens hij toegang verkregen heeft, zal hij en de demonen die hij stuurt deze zielen niet langer met rust laten. Zij zullen deze zielen kwellen, hen vullen met leugens en hen doen geloven dat zij over een gave beschikken. Sommigen geloven dat zij anderen kunnen genezen, door praktijken zoals Reiki, terwijl wat zij doen neerkomt op het verderven van anderen met inbegrip van onschuldigen. Wanneer heidenen zingen om geestelijke gaven voor zich te bekomen, dan zeggen zij dat dit hun vreugde geeft. Hoewel velen dat geloven, weet toch dat binnen een korte tijdspanne – eens de geest van het kwaad hun verstand is binnengedrongen – zij opgewonden zullen raken en zij geen rust zullen vinden. Voortdurend zijn zij op zoek naar allerlei zinnelijk genot maar wat zij in ruil daarvoor zullen ontvangen is duisternis van de ziel. 

Afgodendienst brengt een verschrikkelijke onrust mee en in landen waar de heidenen valse goden oproepen, halen zij zich de Toorn van God op de hals. Velen van die zielen weten niet wat zij doen, maar herken hen aan de manier waarop zij hun lichamen mooi maken, daar zij zichzelf beschouwen als heilige vaten in de ogen van de valse idolen die zij beweren te vereren. Liefde, nederigheid of persoonlijk offer voor het goed van anderen zullen ontbreken, want zij vereren enkel de zinnen. Zij begrijpen niet dat hun ziel een Geschenk is van God en dus geven zij haar weg in de jacht naar volmaaktheid, die nooit hun deel kan zijn.

Tijdens De Waarschuwing zal Ik in deze zielen de Waarheid tot wie zij behoren, wakker maken. Bid dat zij Mijn Hand van Barmhartigheid zullen aanvaarden. Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van New Age afgodendienst. Zij zijn het die Mijn Barmhartigheid niet willen en er de voorkeur zouden aan geven om verder te ploeteren in onzin, omdat het  hun ego’s voedt wanneer zij geloven dat zij de macht bezitten om zaken van spirituele aard te beheersen. Terwijl zij volmaaktheid zoeken op die manier, snijden zij zich volledig af van God. Daardoor openen zij de deur voor de duivel, die hen zal verleiden en hypnotiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloften, die  leiden tot het verdorren van hun ziel waarin Gods Liefde niet kan gedijen.

Jullie Jezus