925 - Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend
Dinsdag 24 september 2013, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zo velen, met inbegrip van hen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd doorbrengen in Mijn gezelschap.  Hoe hunker Ik naar hun aandacht, zij het slechts voor een moment in de dag. Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend. Weten jullie niet dat door met Mij te spreken, al is het maar voor een korte tijd, Ik Mijn genaden over jullie zal uitstorten? Zij die Mij troosten door met Mij te spreken – in om het even welke manier die voor hen het gemakkelijkst is – verwerven een innerlijke vrede die nergens anders ter wereld kan gevonden worden.

In jullie zoektocht naar genot, behaaglijkheid en prikkelingen, zijn jullie uitbarstingen van plezier maar van korte duur. Niets zal jullie vervullen, zelfs de grootste wereldse schatten niet. Het is omwille van Mij – Mijn grote barmhartigheid – dat jullie de grootste schat verleend werd – de gave van een leven vol van glorie, prachtige omgevingen, een volmaakt, mooi lichaam en de bekwaamheid een blijvende liefde te voelen, die jullie zal overweldigen, maar jullie onmetelijk geluk zal brengen. Dat is Eeuwig Leven en de tijd voor Mij om jullie over te brengen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde is nabij.

Wanneer jullie met Mij spreken en Mij vragen jullie voor te bereiden op die Grote Dag, zullen jullie klaar zijn, maar het vraagt tijd om de veranderingen te realiseren die van jullie vereist worden voor de Grote Dag van de Heer.

Zoals een bruid en bruidegom, moeten jullie alles klaar hebben voor de Dag van de Grote Zegening. Jullie moeten vooraf jullie familie, jullie vrienden en kennissen goed voorbereiden. Dan op de dag, wanneer Ik kom om die glorierijke overgang te zien, moeten jullie zowel naar lichaam als ziel voorbereid zijn, zodat jullie waardig zijn om binnen te gaan in het Nieuw Paradijs. 

Van elke dag die jullie doorbrengen, bezig met de noden van anderen, moeten jullie ten minste tien minuten van die dag voorbehouden om voor jullie zonden verzoening te bekomen. Dat is zeer belangrijk, want Ik bemin jullie en verwelkom jullie. Om gepast met Mij te communiceren, moeten jullie altijd eerst als een nederige dienaar voor Mij komen. Wanneer jullie voor Mij knielen of eenvoudig met Mij spreken in jullie hart, begin dan altijd met te zeggen:

“Jezus vergeef mij, want ik heb gezondigd.”

Daarna zullen jullie Mijn Tegenwoordigheid voelen en Ik zal in jullie ziel leven. Hoe meer jullie je naar Mij toekeren, hoe dichter jullie zullen komen. Spoedig zal Ik als een vriend zijn zonder wie jullie niet kunnen leven. Dan zullen jullie voor elke kleine aangelegenheid  naar Mij toekomen en Ik zal er zijn. Ik zal er altijd voor zorgen dat diegenen van jullie die tijd doorbrengen in Mijn gezelschap, grote gunsten ontvangen en Mijn zegeningen zullen zorgen voor een rustige ziel en een vredige geest. Vergeet niet dat Ik onmiddellijk antwoord geef aan hen die Mij opzoeken.

Jullie Jezus