924 - De vier delen van de wereld waarnaar Ik verwees, zijn de vier grote rijken – de Verenigde Staten, Rusland, Europa en China
Dinsdag 24 september 2013, 11.18 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de vier delen van de wereld waarnaar Ik verwees, zijn de vier grote rijken – de VS, Rusland, Europa en China. Bij alle voorzegde profetieën zullen deze machten betrokken zijn, waarin al de omwentelingen in religieuze en politieke structuren zullen plaatsvinden.

Syrië en Egypte, door de onrust in hun landen, zullen de katalysators worden tot een grotere oorlog, waarin de vier grote machten betrokken partij zullen zijn. Elk van deze machten zal  onderling verbonden zijn om tot een verenigd regeringsstelsel te komen, dat zal gebruikt worden om de wereldrijkdom en de bevolking te controleren.

De religieuze oorlog zal centraal staan in deze controle en de aangestelde leiders in Mijn christelijke Kerken zullen overweldigd en vernietigd worden in voorbereiding op het Beest, dat de vier rijken zal besturen. Geen van de heersers die het Woord van God tarten of die Zijn kinderen willen vernietigen, zal van God het recht krijgen om met geweld diegenen gevangen te nemen wier namen opgetekend staan in het Boek van de Levenden. En terwijl Ik spreek over Christenen en de noodzaak voor hen om Mij trouw te blijven, verwijs Ik eveneens naar de Joden omdat hun beschermer, de Aartsengel Michaël, over hen zal waken en hen zal helpen om bestand te zijn tegen de vervolging die zij, als Gods uitverkoren volk, zullen te verduren hebben.

Gods plan werd ontworpen en al de engelen en heiligen in de Hemel bereiden zich nu voor, om Mij bij te staan in Mijn zending om allen te verenigen en om diegenen die Mij beminnen te beschermen tegen het grote bedrog, dat uitgedacht is om de wereld te bedriegen. Nooit voorheen was de kwaadwilligheid tegen God zo door het menselijk ras gecoördineerd als dat vandaag het geval is. Zoals zich dat nu op dit moment in de geschiedenis voordoet, was de sterfelijke mens nooit voorheen in staat om zoveel lijden toe te brengen door het grijpen van de macht met de bedoeling te controleren. De grote vervolging tegen Gods kinderen, door Satan in het leven geroepen met de vrijwillige steun van boosaardige, machtsgeile  mannen en vrouwen die posities bekleden met grote bevoegdheden, ontvouwt zich voor jullie ogen. Toch kunnen velen van jullie dat niet zien omdat jullie misleid werden.

Jullie Jezus