923 - Moeder van Verlossing tot de priesters – Om trouw te blijven aan de Kerk van mijn Zoon op Aarde, moeten jullie bereid zijn Zijn kudde te voeden
Maandag 23 september 2013, 13.30 u.

Mijn kind, vele tekens zullen door de Hemel gegeven worden boven de daken van de Kerken van Mijn Zoon, wanneer de laatste wijzigingen aangebracht worden in de liturgie van de Heilige Mis. Allen die hun ogen open houden en hun oren waakzaam, zullen de toorn van Mijn Zoon zien op een manier die zij niet kunnen negeren.

Mijn Zoon heeft beloofd dat Hij Zijn toorn zou laten blijken wanneer zij Hem, binnen Zijn Kerk op aarde, opnieuw kruisigen door Zijn Lichaam en Bloed tijdens het Heilig Misoffer te ontheiligen. Donder en bliksem, gevolgd door grote stormen, zullen de mensen overdonderen. Er zullen nog meer stormen komen wanneer de zonden van de mensen zullen weggeveegd worden terwijl zij de straffen van God beginnen te zien, die dan over de mensheid zullen neerkomen.

Slaven van de zonde – zelfs diegenen die Mijn Zoon liefhebben en trouw blijven aan de Heilige Mis – en daarom zullen zij het verschil niet ontdekken wanneer de gruwel wordt aangeboden. Vergeet niet dat het gaat om de herdenking van de dood van Mijn Zoon dat de Heilige Mis gelezen wordt, waar de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon bekend gemaakt wordt. Weldra zullen zij de waarheid niet meer erkennen en de nieuwe mis zal een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en het zal plots en onverwacht gebeuren – zo vlug zal de Valse Profeet handelen. Nu is het de tijd van de voorbereiding. Al de gewijde dienaars, die van plan zijn trouw te blijven aan de Allerheiligste Eucharistie en die vasthouden aan het Heilig Woord van God, moeten nu met hun voorbereidingen beginnen.

Om trouw te blijven aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde, moeten jullie voorbereid zijn om Zijn kudde te voeden met het levensvoedsel, dat is Zijn Heilige Eucharistie. Die gelofte hebben jullie tegenover Jezus Christus afgelegd toen jullie zeiden Hem te willen dienen en Zijn Lichaam en Bloed door de Heilige Mis ter beschikking te stellen aan allen die naar verlossing zoeken. Die gelofte moet tot op de laatste dag in ere worden gehouden.

Vrees de komende tijden niet, wanneer de vijanden van God zullen proberen om Zijn heilige Naam te misbruiken om zonde goed te praten en voor allen aanvaardbaar te maken en wanneer zij allen zullen beroven van Zijn Lichaam en Bloed. Dat zal geen rol spelen als jullie Mijn Zoon maar blijven dienen, hoe dan ook.

Ga in vrede in de hoop dat jullie allen die Mijn Zoon liefhebben, gezegend zullen worden met de gave van de Heilige Geest, zodat jullie in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Jullie gezegende Moeder

Moeder van Verlossing