922 – Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens.
Zaterdag 21 september 2013, 13.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn macht zal toenemen in de harten van de gelovigen wanneer zij nu, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust zullen ervaren ondanks de grote afvalligheid die zij stilaan gewaarworden in Mijn Kerk.

Aan jullie, Mijn dierbare leerlingen, zal Ik, door de macht en de heerlijkheid van Mijn geliefde Vader, grote, sterkte en moed geven tijdens deze beproevingen. Deze geschenken worden jullie gegeven dank zij de kruistochtgebeden, want zonder deze zouden jullie niet in staat zijn de godsdienstige vervolging die er aankomt te weerstaan. Jullie ontvangen deze geschenken opdat jullie de anderen kunnen redden die Mijn oproep vanuit de Hemel zullen weigeren en die argeloos in het hol van de leeuw zullen binnen wandelen, waar de ganse hel zal losbarsten. Eens in het hol van duisternis zullen zij meegesleept worden in heidense rituelen. Hun zielen zullen geopend worden voor de geest van het kwaad en binnen de kortste keren zullen zij blind zijn voor de waarheid – het heilig Woord van God, dat vanaf het begin der tijden is vastgelegd.

Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens. Toch werd hun de waarheid gegeven door Mijn dood op het kruis. Toen Ik op de aarde vertoefde hebben veel van Mijn leerlingen Mij verraden in de dagen die Mijn kruisiging vooraf gingen.

In navolging van de Farizeeën schreeuwden zij deze woorden: “Ga weg! Jij verkondigt ketterijen. Jij bespot de Farizeeën die in de Naam van God spreken. Jij bent een leugenaar en je spreekt kwaad. Jij bent de zoon van Satan”.

Terwijl Ik jullie allen voorbereid op Mijn Tweede Komst, zullen jullie opnieuw dezelfde beschuldigingen uitspuwen. Door deze goddelijke boodschappen van de Hemel kom Ik jullie nu de waarheid brengen, ofschoon jullie alles van Mij weten. Ik doe dat omdat de waarheid in Mijn Kerk zal afgeschaft worden. Spoedig zullen jullie leugens in Mijn Naam aanvaarden en de waarheid zal nergens meer gevonden worden.

Vergeet deze woorden niet. Ik kom slechts om Mijn belofte aan Mijn Vader te vervullen. Ik kom om jullie de laatste verlossing te brengen die jullie beloofd werd. Satan wil niet dat dit gebeurt, maar hij kan Mij niet stoppen. Maar wat hij wenst te doen is te verhinderen dat veel van Gods kinderen Mijn uiteindelijke barmhartigheid zouden aanvaarden. Hij zal dat betrachten met de hulp van Mijn vijanden die hij thans binnen Mijn Kerk op aarde van het rechte pad heeft afgebracht.

Word wakker, diegenen onder jullie die slapen. Ik zal komen als een dief in de nacht. Alleen diegenen die voorbereid zijn, zullen gered worden.

Jullie Jezus