921 Ė Vier machtige rijken zullen oprijzen als de belangrijkste bron van waaruit oorlogen zullen ontspringen
Zaterdag 21 september 2013,00.22 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er staat veel te gebeuren in de wereld wanneer de macht van de Valse Profeet opkomt; ieder die het aandurft hem te trotseren zal genegeerd worden, zelfs in de hoogste rangen van Mijn Kerk.

Politieke meningsverschillen zullen een vierdeling van de aarde veroorzaken. Vier machtige rijken zullen oprijzen als de belangrijkste bron van waaruit oorlogen zullen ontspringen. Terwijl deze rijken toenemen in macht zullen zij vele delen van de wereld controleren, maar niet allemaal, omdat Mijn Vader dat niet zou toestaan.

Al deze naties zullen onderling strijd voeren al zullen zij beweren dat zij samenwerken. Terwijl het wantrouwen toeneemt, zullen zij elk trachten om de ander te overtreffen en dan zal de strijd ontbranden. Zij zullen vele delen van hun arme naties vernietigen. De mensen over wie zij regeren zullen weinig kracht overhouden, daar waar de democratie aan een zijden draadje zal hangen. Het zijn deze onschuldige en lijdende mensen aan wie de Bescherming van Godswege zal geschonken worden indien zij beschikken over het Zegel van de Levende God.

Onderschat dit geschenk van God nooit. Het Zegel van de Levende God zal jullie in tijden van oorlog behoeden voor lichamelijke en geestelijke dood. Wil dat alstublieft meedelen aan zoveel mogelijk mensen in elke natie.

Egypte en SyriŽ zullen verwikkeld worden in een machtsstrijd die onaangename gevolgen zal hebben voor IsraŽl. De vijanden van de Joden zijn talrijk. Alle oorlogen die zich richten naar deze twee landen en ze meeslepen, zullen uitdraaien op een laatste gevecht dat ook IsraŽl betrekt en zij zullen getuigen zijn van de ergste volkerenmoord sinds de Tweede Wereldoorlog.

De ondergang en opkomst van Jeruzalem zijn voorzegd en deze strijdtonelen moeten plaatsvinden vooraleer de profetieŽn vervuld zijn.

Jullie Jezus