920 - Geen mens, noch priester, noch kardinaal, noch paus, heeft het recht om het Woord van God te herschrijven
Donderdag 19 september 2013, 19.26 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nadat de liturgie zal vervalst en ontheiligd zijn voor Mijn Aanschijn, zullen Mijn arme gewijde dienaren in grote droefheid naar Mij toegelopen komen. Slechts wanneer dat gebeurt, zullen zij beseffen dat het Woord van God bekend gemaakt werd door Gods profeet, en dat is de waarheid. Het Woord van God is de waarheid. Indien de profetieën aan Gods kinderen gegeven van Hem komen, dan kan het alleen de volle waarheid zijn  - anders is er helemaal geen waarheid.

Velen zullen samenkomen en voorbereidingen treffen om Mij te eren op de manier die Mij hulde brengt, want niets zal hun in de weg staan om Mijn heilig Woord hoog te houden, Mijn heilige sacramenten, Mijn Heilige Mis en de Allerheiligste Eucharistie. Maar zelfs dan zullen velen de dwalingen niet zien, die aan niets vermoedende zielen zullen voorgehouden worden.

Pas wanneer verklaard wordt dat de Kerk van God een eenheid vormt met de heidenen en hun bespottelijke praktijken, zullen meer van Mijn gewijde dienaren werkelijk begrijpen wat er gaande is. Alleen wanneer de heidense symbolen en satanische tekens binnenin, bovenop en aan de buitenkant van de ingangen van christelijke kerken zichtbaar zullen worden, dan zullen zij rennen voor hun leven. Grote vrees zal hun hart beklemmen, omdat velen van hen in dat stadium nergens meer zullen heen kunnen, omdat zij nagelaten hebben zich op die dag voor te bereiden. Dat zullen diegenen zijn die achtervolgd zullen worden omdat zij Mijn oproep niet beantwoord hebben. Hun hoogmoed en hun egoïsme  verhinderden hen Mijn stem te herkennen. Zoveel van Mijn gewijde dienaren zullen niets vermoedend gevangen worden en velen zullen machteloos staan tegenover het rijk van de Valse Profeet en zijn trawant, de Antichrist. Deze twee zullen meedogenloos zijn in hun zoektocht om alle naties onder controle te krijgen en ieder die in hun weg durft staan zal vernietigd worden.

Terwijl die gewijde dienaren van Mijn Kerk op aarde in de val zullen lopen , tenzij zij voorbereid zijn, zullen het de zielen van de gelovigen zijn, de trouwe volgelingen van Mij, Jezus Christus, die in grote dwaling zullen misleid worden, wat Mij bittere smart veroorzaakt. Velen zullen bang zijn om zich ontrouw te tonen tegenover de Kerk, zelfs wanneer Mijn Leer, Mijn heilige doctrine en al de sacramenten veranderd werden. Laat hen nu weten dat geen mens, noch priester, noch bisschop, noch kardinaal, noch paus, het recht heeft om het Woord van God te herschrijven. Wanneer zij dat wel doen, hebben zij Gods Wet verbroken. Alleen de Kerk van God, die trouw blijft aan Mijn Leer, is onfeilbaar. Eens die band verbroken is – de band waar alleen de waarheid in Mijn Naam verkondigd wordt – worden zij van Mij gescheiden. Ik Ben de Kerk. Jullie, Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren, zijn deelgenoten van Mij wanneer jullie vasthouden aan Mijn heilige Leer.

De Kerk – Mijn Kerk – zal ongeschonden blijven, want de waarheid kan nooit veranderen. Zij die zich van Mij afscheiden kunnen geen deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde.

Jullie Jezus