918 - Bij Mijn Tweede Komst zal Ik alle mensen die op dat moment nog leven op de aarde, oordelen overeenkomstig met wat zij gedaan hebben voor de glorie van God
Woensdag 18 september 2013, 17.08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik zou terugkomen om de levenden en de doden te oordelen, dan bedoelde Ik juist dat. Het Eerste Oordeel moet vervuld worden en hiermee bedoel Ik dat Ik bij Mijn Tweede Komst alle mensen die op dat moment nog leven op de aarde, zal oordelen overeenkomstig met wat zij gedaan hebben voor de glorie van God. Mijn oordeel zal hard zijn, want Mijn barmhartigheid zal in die fase reeds over de aarde uitgestort geweest zijn.

Diegenen onder jullie die tot het einde toe opstandig zullen blijven, door jullie afwijzing van Mij – hoewel de waarheid jullie zal bekend gemaakt zijn – jullie zullen van Mij  weggeworpen worden. Jullie zullen Mijn barmhartigheid nooit aanvaarden, ongeacht hoezeer Ik voor jullie redding pleit. Jullie verwerping en haat tegenover Mij zal jullie eeuwig lijden brengen en Ik zal bittere en treurige tranen voor jullie vergieten. O hoe zullen jullie hunkeren naar het comfort van de aarde, hoewel jullie daar je tijd verspilden met het boosaardig najagen van zondige geneugten en macht en waar jullie anderen verdrukten. De aarde zal een lang verloren paradijs lijken wanneer jullie in de diepten van de duisternis schreeuwen om Mijn hulp. 

Diegenen onder jullie die Mij liefhebben, maar wier zielen zwaar aangetast zijn door de zonde, jullie moeten niet vrezen want Ik zal jullie met Mijn barmhartigheid verteren wanneer jullie hierom vragen. Alle zondaars zullen verlost worden eens zij zichzelf in Mijn ogen bevrijd hebben, ongeacht hoe zwaar hun zonden zijn.

De levenden die in Mijn gunst staan, zullen opgenomen worden in Mijn schitterend  Paradijs. Zij omvatten alle zondaars, van elke geloofsovertuiging en van elk ras, die Mij, hun Verlosser, de Mensenzoon, hebben geroepen en al diegenen die Mij vragen om hen te redden.

Ik zal de doden doen opstaan, zij die gezuiverd werden in de diepten van het vagevuur, zowel als diegenen die geduldig wachten in de Hemel op de komst van die Grote Dag. De anderen zullen verbannen worden.

Jullie tijd op aarde werd vastgesteld door Mijn Vader en die dag is voor Mij nog steeds onbekend, maar Ik zeg jullie dit. Jullie, van deze generatie, jullie zullen bijeengebracht worden en in Mijn Nieuw Paradijs worden opgenomen wanneer de Hemel en de aarde één zullen worden. Jullie hebben de tijd gekregen om jullie voor te bereiden, dus gebruik hem ten goede, omdat jullie het Eeuwig Leven kunnen hebben om samen te delen met jullie geliefden. Ik vraag jullie nu om elke geliefde, jullie familie, jullie vrienden en jullie landen aan Mij toe te wijden, zodat Ik hen kan bedekken met de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed.

Jullie Jezus