917 – Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn Vader. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.
Dinsdag 17 september 2013, 22.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je dit werk moeilijk vindt en aarzelt om de wereld slecht nieuws te brengen, dan moet je begrijpen dat jij enkel de boodschapper bent. Jij bent een instrument van de Heilige God, de Allerhoogste, en het is jouw plicht om Zijn oproep te beantwoorden. Jouw gehoorzaamheid is noodzakelijk en je mag geen vrees hebben voor de onaangename gevolgen die jou  als profeet van de Heer kunnen overkomen.

Alle voorzegde gebeurtenissen werden in het begin vastgesteld en maken deel uit van Gods plan tot voltooiing van het Verbond om eindelijk al Zijn kinderen te verzamelen, zodat zij in harmonie kunnen leven in Zijn Goddelijke Wil. De laatste strijd tussen de hiërarchie van Mijn Vader en de duivel betekent dat veel mensen, die zichzelf blootstellen, aangetast zullen worden door de zonde en zich tegen hun broeders zullen keren die trouw blijven aan God.

Wanneer de strijd gestreden wordt zullen veel gemene gruwelijkheden door de vijanden van God uitgevoerd worden tegen Zijn geliefde kinderen. Maar zoals Ik jullie vroeger reeds zei: verder kunnen zij niet gaan, omdat zij niet de macht hebben de mensheid te vernietigen, hoewel zij geloven van wel.

Wees getroost, jullie allen, want Mijn Vader zal tussenbeide komen in de boosaardige daden van hen die alle naties onder hun controle willen hebben en Hij zal hen doodslaan - diegenen die Zijn kinderen durven pijn doen. Veel arme zielen zullen tijdens zulke vervolgingen lijden, maar Mijn Vader is altijd barmhartig. Aan Zijn macht kan niet geraakt worden. Zijn hand is almachtig. Hij kan Zijn vijanden op gelijk welk moment verjagen. Maar de voorzegde profetieën die voor Mijn Tweede Komst moeten plaatsvinden, zijn werkelijkheid. Zij zullen zich ontvouwen op een wijze die wellicht niet voor jullie allen duidelijk zal zijn, maar weet dit: het gebed is jullie wapen. Gebed zal jullie voorzien van de wapenrusting die jullie nodig hebben om de duivel te verslaan. Gebed zal de impact van oorlogen verzachten, zowel als van het lijden en van elke vorm van vervolging die door de vijanden van God over het menselijk ras zullen gebracht worden. Gebed zal jullie redden samen met al diegenen voor wie jullie bidden. Jullie gebeden zullen het kwade vernietigen en wanneer de Grote Dag aanbreekt zullen jullie wenen van vreugde bij het zien van de nieuwe generatie, deze miljarden  mensen die gered werden door jullie beantwoording van Mijn oproep.

Terwijl Mijn boodschappen een mengeling brengen van verdriet, angst, teleurstelling – toch brengen zij ook hoop omdat zij veel bekeringen meebrengen. Het plan van Mijn Vader is voor de meesten onder jullie onbekend. Wat jullie moeten begrijpen is dat Zijn plan al Zijn vijanden zal vernietigen. Door toe te laten dat al deze beproevingen plaatsvinden, zal Hij de mensheid eindelijk vrij maken van haar onderworpenheid aan de zonde. Wees geduldig. Wees rustig. Want weldra zullen vreugde, liefde en vrede eindelijk jullie deel zijn voor eeuwig.

Ik kom alleen omdat wij als één zijn – één heilige familie in Gods Koninkrijk.  Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn Vader. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien. Ik kom om jullie de waarheid te brengen.

Jullie liefhebbende Verlosser

Jezus Christus