916 – God de Vader: jullie die geboren zijn in heidense families zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie barmhartigheid verlenen
Maandag 16 september 2013, 16.20 u.

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is in grote mate onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zo velen weten weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van allen die geloven in Mij, de Schepper van al wat bestaat, zijn er niet in geslaagd om de mensen voor te bereiden op de bestraffing die hen wacht indien zij de dwaling van hun wegen niet erkennen.

De wens om te geloven dat ‘alles wel goed komt’ heeft meegebracht dat vele van Mijn kinderen niet geloven in het bestaan van de hel. Dat is de plaats waarheen de mensen gaan die Mijn barmhartigheid weigeren en Mijn tussenkomst om de zielen te redden. Een doodzonde, tenzij zij uitgewist werd door verzoening (biecht), zal de ziel naar de afgrond van de hel leiden. Zij die wellicht niet schuldig zijn aan doodzonden maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan wel geloven in een bestaan dat in hun hoofden veroorzaakt en verzonnen is door valse afgoden, hebben veel te vrezen.

Verwerp Mij, jullie Schepper, en jullie zullen zich tegen Mij keren. Jullie zullen jezelf afsnijden. Velen van jullie zullen zich hevig tegen Mij verzetten wanneer de waarheid van Mijn Godheid aan jullie geopenbaard wordt, en niets van wat Ik doe zal jullie redden van de vuren van de hel. Ik kan elke goddelijke macht gebruiken, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn barmhartigheid te aanvaarden. Niets zal jullie helpen, alleen de gebeden van uitverkoren zielen. Dat betekent dat jullie nooit Mijn Aangezicht zullen aanschouwen. Gelijk wie jullie vertelt dat het niets uitmaakt of jullie Mijn bestaan erkennen of niet, liegt. Alleen diegenen die Mij erkennen kunnen, dank zij de barmhartigheid van Mijn enige Zoon, Mijn Koninkrijk binnengaan. Indien jullie een vriendelijke en liefhebbende ziel zijn en Mij toch verwerpen - zelfs wanneer de waarheid jullie is bekend gemaakt – dan zullen ook jullie weg van Mij verdreven worden. Eeuwig Leven zal niet voor jullie bestemd zijn.

Ik verleen de gave van zuivering nu aan jullie allen, maar in het bijzonder aan atheïsten en heidenen. Deze zuivering zal pijnlijk zijn maar zal in vele gevallen de ogen openen voor de waarheid. Jullie die geboren zijn in heidense families zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie barmhartigheid verlenen. Maar voor diegenen onder jullie die de Evangelies ontvangen hebben en die kennis hebben van het bestaan van de Drie-enige God maar die Mij nu verwerpen, voor jullie zal er weinig hoop zijn totdat jullie omkeren en boete doen voor jullie zonden. Vervolgens moeten jullie smeken om de verlossing van jullie ziel.

Jullie Vader

God de Allerhoogste